Телеберүүлөр

6:00

КРнын Гимни

6:09

Биринчиде музыка Ретро концерт

6:57

Сөздүк

7:00

Кыргызстан (Маалымат аналитика топтому)

8:40

Күндүн темасы

9:25

Новости на Биринчи радио

9:30

Азаттык

10:30

Биринчиде жаңылыктар

10:35

Мекеним Кыргызстан

10:45

Футбол ааламы

10:54

Сөздүк

10:57

Биринчиде музыка

11:00

Новости на Биринчи радио

11:05

Тема дня

11:30

Биринчиде жаңылыктар

11:35

Тема дня

12:00

Биринчиде жаңылыктар

12:05

Дебаттар-2017

13:00

Кыргызстан (Маалымат аналитика топтому)

13:30

Кыргызстан Информ аналит блок

14:00

Кытай терезеси Ретрансляция

15:00

Азаттык Ретрансляция

15:30

"Туркия үнү" радиосу Ретрансляция

16:00

Агындылар Кыргыз радиосунун архивинен

16:42

Серпил

16:51

Асылзат

17:00

Кыргызстан Информ аналит блок

17:30

Кыргызстан (Маалымат аналитика топтому)

18:30

Итоги дня

19:00

ВВС Ретрансляция

19:30

Күн жыйынтыгы

20:00

Азаттык

21:00

ВВС Ретрансляция

21:30

Азаттык Ретрансляция

22:00

Инсанат КР атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Эсенгул Өмүралиев

22:30

Инсанат уландысы

23:00

Күн жыйынтыгы

23:28

Итоги дня

23:57

Станциянын жабылышы.КРнын Гимни

6:09

Биринчиде музыка Ретро концерт

6:57

Сөздүк

7:00

Кыргызстан

8:40

Күндүн темасы

9:25

Новости на Биринчи радио

9:30

Азаттык Ретрансляция

10:30

Биринчиде жаңылыктар

10:35

Дүйнө жана Кыргызстан

10:44

Улуттук Банк билдирет

10:53

Сөздүк

10:56

Биринчиде музыка

11:00

Новости на Биринчи радио

11:05

Тема дня

11:30

Биринчиде жаңылыктар

11:35

Тема дня

12:00

Биринчиде жаңылыктар

12:05

Туура сөз

12:20

Новости на Биринчи радио

12:23

Туура сөз

12:40

Биринчиде жаңылыктар

12:45

Туура сөз

13:00

Кыргызстан (Маалымат аналитика топтому)

13:30

Кыргызстан Информ аналит блок

14:00

Кытай терезеси Ретрансляция

15:00

Азаттык Ретрансляция

15:30

"Туркия үнү" радиосу Ретрансляция

16:00

Новости на Биринчи радио

16:05

Күндүн темасы

16:30

Биринчиде жаңылыктар

16:35

Күндүн темасы

17:00

Кыргызстан Информ аналит блок

17:30

Кыргызстан (Маалымат аналитика топтому)

18:30

Итоги дня

19:00

ВВС

19:30

Күн жыйынтыгы

20:00

Азаттык Ретрансляция

21:00

ВВС Ретрансляция

21:30

Азаттык Ретрансляция

22:00

Инсанат

22:30

Инсанат

23:00

Күн жыйынтыгы

23:28

Итоги дня

23:57

Станциянын жабылышы.КРнын Гимни

6:00

Станциянын ачылышы. КРнын Гимни

6:09

Биринчиде музыка Ретро концерт

6:57

Сөздүк

7:00

Кыргызстан (Маалымат аналитика топтому)

8:40

Күндүн темасы

9:25

Новости на Биринчи радио

9:30

Азаттык Ретрансляция

10:30

Биринчиде жаңылыктар

10:35

Коопсуз өнүгүү Көмүр казып алуу. Шахтадагы техникалык коопсуздукту көзөмөлгө алуу.

10:45

Национальный Банк сообщает

10:54

Сөздүк

10:57

Биринчиде музыка

11:00

Новости на Биринчи радио

11:05

Тема дня

11:30

Биринчиде жаңылыктар

11:35

Тема дня

12:00

Биринчиде жаңылыктар

12:05

Радиоклиника Психикалык ден соолук айы башталды.

12:20

Новости на Биринчи радио

12:23

Радиоклиника

12:40

Биринчиде жаңылыктар

12:45

Радиоклиника

13:00

Кыргызстан (Маалымат аналитика топтому)

13:30

Кыргызстан Информ аналит блок

14:00

Кытай терезеси Ретрансляция

15:00

Азаттык Ретрансляция

15:30

"Туркия үнү" радиосу Ретрансляция

16:00

Новости на Биринчи радио

16:05

Күндүн темасы

16:30

Биринчиде жаңылыктар

16:35

Күндүн темасы

17:00

Кыргызстан Информ аналит блок

17:30

Кыргызстан (Маалымат аналитика топтому)

18:30

Итоги дня

19:00

ВВС

19:30

Күн жыйынтыгы

20:00

Азаттык Ретрансляция

21:00

ВВС Ретрансляция

21:30

Азаттык Ретрансляция

22:00

Күндүн темасы

22:47

Серпил

22:56

Сөздүк+музыка

23:00

Күн жыйынтыгы

23:28

Итоги дня

23:57

Станциянын жабылышы.КРнын Гимни

6:00

Станциянын ачылышы. КРнын Гимни

6:09

Биринчиде музыка Ретро концерт

6:57

Сөздүк

7:00

Кыргызстан Маалымат топтому.

8:40

Күндүн темасы

9:25

Новости на Биринчи радио

9:30

Азаттык

10:30

Биринчиде жаңылыктар

10:35

Асылзат Бишкектеги №28 мектеп-гимназиясында математика мугалими Кадыркулова Турсубубу.

10:44

Серпил

10:53

Сөздүк

10:56

Биринчиде музыка

11:00

Новости на Биринчи радио

11:05

Күндүн темасы

11:30

Биринчиде жаңылыктар

11:35

Күндүн темасы

12:00

Биринчиде жаңылыктар

12:05

Бүгүнкү Бишкек Бишкек шаарындагы Фучик, Жаштар, Кара-Жыгач сейил бактарынын жаңыланып заманбап болуп курулушу тууралуу

12:20

Новости на Биринчи радио

12:25

Бүгүнкү Бишкек

12:40

Биринчиде жаңылыктар

12:45

Бүгүнкү Бишкек

13:00

Кыргызстан (Маалымат аналитика топтому)

13:30

Кыргызстан Информ аналит блок

14:00

Кытай терезеси Ретрансляция

15:00

Азаттык Ретрансляция

15:30

"Туркия үнү" радиосу Ретрансляция

16:00

Новости на Биринчи радио

16:05

Күндүн темасы

16:30

Биринчиде жаңылыктар

16:35

Күндүн темасы

17:00

Кыргызстан Информ аналит блок

17:30

Кыргызстан (Маалымат аналитика топтому)

18:30

Итоги дня

19:00

ВВС Ретрансляция

19:30

Күн жыйынтыгы

20:00

Азаттык Ретрансляция

21:00

ВВС Ретрансляция

21:30

Азаттык Ретрансляция

22:00

Күндүн темасы

22:57

Сөздүк

23:00

Күн жыйынтыгы

23:28

Итоги дня

23:57

Станциянын жабылышы.КРнын Гимни

6:00

Станциянын ачылышы.КРнын Гимни

6:04

Аба ырайы,анонс

6:09

Биринчиде музыка Ретро концерт

6:57

Сөздүк

7:00

Кыргызстан (Маалымат аналитика топтому)

8:40

Күндүн темасы

9:25

Новости на Биринчи радио

9:30

Азаттык

10:30

Биринчиде жаңылыктар

10:33

Реклама,анонс

10:35

Мекеним Кыргызстан

10:44

Дин жана маданият

10:53

Сөздүк

10:56

Күндүн темасы

11:30

Биринчиде жаңылыктар

11:35

Күндун темасы

12:00

Биринчиде жаңылыктар

12:05

Особое мнение

12:20

Новости на Биринчи радио

12:23

Особое мнение

12:40

Биринчиде жаңылыктар

12:45

Кыргызстан (Маалымат аналитика топтому)

13:30

Гений

14:00

Кытай терезеси Ретрансляция

15:00

Азаттык Ретрансляция

15:30

"Туркия үнү" радиосу Ретрансляция

16:00

Новости на Биринчи радио

16:05

Күндүн темасы

16:30

Биринчиде жаңылыктар

16:35

Күндүн темасы

17:00

Кыргызстан ( Информ аналит блок)

18:30

Итоги дня

18:59

Анонс

19:00

ВВС Ретрансляция

19:30

Күн жыйынтыгы

20:00

Азаттык Ретрансляция

21:00

ВВС Ретрансляция

21:30

Азаттык Ретрансляция

22:00

Ислам маданияты Исламдын гуманисттик баалуулуктарын жайылтуу зарылдыгы

23:00

Күн жыйынтыгы

23:28

Итоги дня

23:57

Станциянын жабылышы.КРнын Гимни

6:00

Станциянын ачылышы.Крнын Гимни

6:04

Биринчиде музыка Ретро концерт

6:20

Аба ырайы,анонс

6:30

Жер жана адам

6:50

Футбол ааламы музыка

7:00

7:05

7:10

Эрезе

7:25

Элеттен кабарлар

7:40

Спортивная неделя

7:50

7:55

8:00

Өкмөттүк саат

8:30

Достук

9:30

Азаттык Ретрансляция

10:30

Достук

13:00

13:05

13:10

Достук

15:00

Азаттык Ретрансляция

15:30

"Туркия үнү" радиосу Ретрансляция

16:00

Достук

18:00

Апта Апта ичиндеги жаңылыктар

18:40

Итоги недели

19:20

Достук

20:00

Азаттык Ретрансляция

21:00

Достук

21:30

Азаттык Ретрансляция

22:00

Кытай терезеси Ретрансляция

23:00

Спортивная неделя 7:40

23:10

Жер жана адам 6:30

23:30

Станциянын жабылышы.КРнын Гимни

6:00

Станциянын ачылышы.КРнын Гимни

6:04

Биринчиде музыка Ретро концерт

6:25

Аба ырайы,анонс

6:30

Жер жана адам

6:50

Асылзат бейшембиден

7:00 азыр эфирде

Ата журт ажары

7:10

Святые минуты православия

7:25

Арт ньюс

7:40

Спорт жумалыгы

7:50

Биринчиде жаңылыктар

7:55

Новости на Биринчи радио

8:00

Кыргыз kg

8:30

Балдар FM тартуулайт

9:30

Азаттык Ретрансляция

10:30

Балдар FM тартуулайт

13:00

Биринчиде жаңылыктар

13:05

Новости на Биринчи радио

13:10

Балдар FM тартуулайт

15:00

Азаттык Ретрансляция

15:30

"Туркия үнү" радиосу Ретрансляция

16:00

Прорыв бейшембиден

16:09

Биринчиде музыка

16:15

Футбол ааламы+музыка ишембиден

16:25

Жер жана адам 6:30

16:45

Достук

18:00

Апта ишембиден

18:40

Апта ишембиден

19:20

Достук

20:00

Достук

21:30

Азаттык Ретрансляция

22:00

Кытай терезеси Ретрансляция

23:00

Спорт жумалыгы 7:40

23:10

Дочери земли Кыргызской

23:25

Биринчиде музыка

23:57

Станциянын жабылышы.КРнын Гимни