Телеберүүлөр

6:09

Биринчиде музыка

6:57

Сөздүк

7:00

Кыргызстан (Маалымат аналитикалык топтому)

8:40

Күндүн темасы (түз эфир)

9:25

Новости на Биринчи радио

9:30

Азаттык

10:30

Биринчиде жаңылыктар

10:35

Мекеним Кыргызстан

10:45

Миграция

10:54

Сөздүк

10:57

Биринчиде музыка

11:00

Новости на Биринчи радио

11:05

Тема дня

11:30

Биринчиде жаңылыктар

11:35

Тема дня

12:00

Биринчиде жаңылыктар

12:05

Туура сөз

12:20

Новости на Биринчи радио

12:23

Туура сөз уландысы

12:40

Биринчиде жаңылыктар

12:45

Туура сөз уландысы

13:00

"Кыргызстан" (маалымат аналитикалык топтому)

13:30

"Кыргызстан" (на русском языке)

14:00

"Кытай терезеси" (ретрансляция)

15:00

Азаттык (ретрансляция)

15:30

"Туркия үнү" радиосу (ретрансляция)

16:00

Новости на Биринчи радио

16:03

Күндүн темасы (түз эфир)

16:30

Биринчиде жаңылыктар

16:35

Күндүн темасы уландысы

17:30

"Кыргызстан" (маалымат аналитикалык топтому)

18:30

Итоги дня

19:00

ВВС ретрансляция

19:30

Күн жыйынтыгы

20:00

Азаттык

21:00

ВВС ретрансляция

21:30

Азаттык ретрансляция

22:00

Инсанат

23:00

Күн жыйынтыгы

23:28

Итоги дня

6:09

Биринчиде музыка Ретро концерт

6:57

Сөздүк

7:00

Кыргызстан

8:40

Күндүн темасы

9:30

Азаттык Ретрансляция

10:35

Дүйнө жана Кыргызстан

10:44

Улуттук банк билдирет

10:53

Сөздүк

10:56

Биринчиде музыка

11:05

Тема дня

11:30

Биринчиде жаңылыктар

11:35

Тема дня

12:00

Биринчиде жаңылыктар

12:05

Коом жана коопсуздук

12:20

Новости на Биринчи радио

12:23

Коом жана коопсуздук

12:40

Биринчиде жаңылыктар

12:45

Коом жана коопсуздук

13:00

Кыргызстан

13:30

Кыргызстан

14:00

Кытай терезеси Ретрансляция

15:00

Азаттык Ретрансляция

15:30

"Туркия үнү" радиосу Ретрансляция

16:00

Новости на Биринчи радио

16:03

Күндүн темасы

16:30

Биринчиде жаңылыктар

16:35

Күндүн темасы уландысы

17:00

Кыргызстан Информ аналит блок

17:30

Кыргызстан (Маалымат аналитика топтому

18:30

Итоги дня

18:59

Анонс

19:00

ВВС

19:30

Күн жыйынтыгы

20:00

Азаттык Ретрансляция

21:00

ВВС Ретрансляция

21:30

Азаттык Ретрансляция

22:00

Инсанат 15 февраль-Советтик аскерлер Афганистандан чыгарылган күнгө карата

22:30

Инсанат

23:00

Күн жыйынтыгы

23:28

Итоги дня

6:09

Биринчиде музыка Ретро концерт

6:57

Сөздүк

7:00

Кыргызстан (Маалымат аналитика топтому)

8:40

Күндүн темасы

9:25

Новости на Биринчи радио

9:30

Азаттык Ретрансляция

10:30

Биринчиде жаңылыктар

10:35

Мекеним Кыргызстан

10:45

Национальный Банк сообщает

10:54

Сөздүк

10:57

Биринчиде музыка

11:00

Новости на Биринчи радио

11:05

Тема дня

11:30

Биринчиде жаңылыктар

11:35

Тема дня

12:00

Биринчиде жаңылыктар

12:05

Радиоклиника

12:20

Новости на Биринчи радио

12:23

Радиоклиника уландысы

12:40

Биринчиде жаңылыктар

12:45

Радиоклиника уландысы

13:00

Кыргызстан (Маалымат аналитика топтому)

13:30

Кыргызстан Информаналит блок

14:00

Кытай терезеси Ретрансляция

15:00

Азаттык Ретрансляция

15:30

"Туркия үнү" радиосу Ретрансляция

16:00

Новости на Биринчи радио

16:03

Күндүн темасы

16:30

Биринчиде жаңылыктар

16:35

Күндүн темасы уландысы

17:00

Кыргызстан Информаналит блок

17:30

Кыргызстан (Маалымат аналитика топтому)

18:30

Итоги дня

19:00

ВВС

19:30

Күн жыйынтыгы

20:00

Азаттык Ретрансляция

21:00 азыр эфирде

ВВС Ретрансляция

21:30

Азаттык Ретрансляция

22:00

Күндүн темасы

22:48

Серпил

22:57

Сөздүк

23:00

Күн жыйынтыгы

23:28

Итоги дня

6:04

Аба ырайы,анонс

6:09

Биринчиде музыка Ретро концерт

6:57

Сөздүк

7:00

Кыргызстан Маалымат топтому.

8:40

Күндүн темасы

9:25

Новости на Биринчи радио

9:30

Азаттык

10:30

Биринчиде жаңылыктар

10:35

Асылзат Фермер айым Т.Алымсеитова

10:44

Борбордук Азия

10:53

Сөздүк

10:56

Биринчиде музыка

11:00

Новости на Биринчи радио

11:05

Күндүн темасы

11:30

Биринчиде жаңылыктар

11:35

Күндүн темасы

12:00

Биринчиде жаңылыктар

12:05

Столица

12:20

Новости на Биринчи радио

12:25

Столица

12:40

Биринчиде жаңылыктар

12:45

Столица

13:00

Кыргызстан (Маалымат аналитика топтому)

13:30

Кыргызстан Информ аналит блок

14:00

Кытай терезеси Ретрансляция

15:00

Азаттык Ретрансляция

15:30

"Туркия үнү" радиосу Ретрансляция

16:00

Новости на Биринчи радио

16:05

Күндүн темасы

16:30

Биринчиде жаңылыктар

16:33

Күндүн темасы

17:00

Кыргызстан Информ аналит блок

17:30

Кыргызстан (Маалымат аналитика топтому)

18:30

Итоги дня

18:59

Анонс

19:00

ВВС Ретрансляция

19:30

Күн жыйынтыгы

20:00

Азаттык Ретрансляция

21:00

ВВС Ретрансляция

21:30

Азаттык Ретрансляция

22:00

Кундүн темасы

22:30

Кундун темасы

22:48

Прорыв

22:57

Сөздүк

23:00

Күн жыйынтыгы

23:28

Итоги дня