Телеберүүлөр

6:00

Станциянын ачылышы.КРнын Гимни

6:03

Манас (фонд)

6:33

Ретро музыка

6:52

Радиокүзөт

7:00

Таңкы бурулуш

7:01

Биринчиде жаңылыктар

7:06

Таңкы бурулуш

7:31

Новости на Биринчи радио

7:36

Таңкы бурулуш

8:00

Биринчиде жаңылыктар

8:05

Реклама,анонс

8:08

Таңкы бурулуш

8:30

Негизги маселе

9:27

Реклама,анонс

9:30

Азаттык

10:30

Биринчиде жаңылыктар

10:40

Реклама,анонс

10:41

Бүгүн

10:44

Дүйнөдө...

10:49

Миграция

10:58

Реклама,анонс

11:00

Новости на Биринчи радио

11:10

Сегодня

11:13

Реклама,анонс

11:15

Актуальный разговор

11:58

Реклама,анонс

12:00

Биринчиде жаңылыктар

12:10

Радиоклиника 118

13:00

Элемент

13:40

Биринчиде жаңылыктар

13:50

Новости на Биринчи радио

14:00

Кытай терезеси

15:00

Биринчиде жаңылыктар

15:10

Зарубежные новости

15:16

Спорт экспресс

15:26

BBC sport news

15:30

Түркия үнү

16:00

"Шак жүрүш" ток-шоу

16:57

Реклама,анонс

17:00

Кыргызстан

17:58

Реклама,анонс

18:00

Кыргызстан

18:28

Реклама,анонс

18:30

Актуалдуу маек

19:00

BBC

19:30

Күн жыйынтыгы

19:58

Реклама,анонс

20:00

Азаттык

21:00

BBC

21:30

Азаттык

22:00

BBC News

22:06

Биринчиде жаңылыктар

22:11

Новости на Биринчи радио

22:16

Реклама,анонс

22:19

"Шак жүрүш" ток-шоу

23:19

Биринчиде музыка

23:58

Станциянын жабылышы.КРнын Гимни

6:00

Станциянын ачылышы.КРнын Гимни

6:03

Манас (фонд)

6:33

Ретро музыка

6:52

Радиокүзөт

7:00

Таңкы бурулуш

7:01

Биринчиде жаңылыктар

7:06

Таңкы бурулуш

7:31

Новости на Биринчи радио

7:36

Таңкы бурулуш

8:00

Биринчиде жаңылыктар

8:05

Реклама,анонс

8:08

Таңкы бурулуш

8:30

Негизги маселе

9:25

Реклама,анонс

9:30

Азаттык

10:30

Биринчиде жаңылыктар

10:40

Реклама,анонс

10:41

Бүгүн

10:44

Дүйнөдө...

10:49

Национальный Банк сообщает…

10:58

Реклама,анонс

11:00

Новости на Биринчи радио

11:10

Сегодня

11:13

Реклама,анонс

11:15

Актуалдуу маек

11:58

Реклама,анонс

12:00

Биринчиде жаңылыктар

12:10

Радиоклиника 118

13:00

Элемент

13:40

Биринчиде жаңылыктар

13:50

Новости на Биринчи радио

14:00

Кытай терезеси

15:00

Биринчиде жаңылыктар

15:10

Зарубежные новости

15:16

Спорт экспресс

15:26

BBC sport news

15:30

Түркия үнү

16:00

"Шак жүрүш" ток-шоу

16:57

Реклама,анонс

17:00

Кыргызстан

17:58

Реклама,анонс

18:00

Кыргызстан

18:28

Реклама,анонс

18:30

Актуалдуу маек

19:00

BBC

19:30

Күн жыйынтыгы

19:58

Реклама,анонс

20:00

Азаттык

21:00

BBC

21:30

Азаттык

22:00

BBC News

22:06

Биринчиде жаңылыктар

22:11

Новости на Биринчи радио

22:16

Реклама,анонс

22:19

"Шак жүрүш" ток-шоу

23:19

Биринчиде музыка

23:58

Станциянын жабылышы.КРнын Гимни

6:00

Станциянын ачылышы.КРнын Гимни

6:03

Манас (фонд)

6:33

Ретро музыка

6:52

Радиокүзөт

7:00

Таңкы бурулуш

7:01

Биринчиде жаңылыктар

7:06

Таңкы бурулуш

7:31

Новости на Биринчи радио

7:36

Таңкы бурулуш

8:00

Биринчиде жаңылыктар

8:05

Реклама,анонс

8:08

Таңкы бурулуш

8:30

Негизги маселе

9:27

Реклама,анонс

9:30

Азаттык

10:30

Биринчиде жаңылыктар

10:40

Кылым башаты

11:00

Новости на Биринчи радио

11:10

Сегодня

11:13

Реклама,анонс

11:15

Актуальный разговор

11:58

Реклама,анонс

12:00

Биринчиде жаңылыктар

12:10

Радиоклиника 118

13:00

Элемент

13:40

Биринчиде жаңылыктар

13:50

Новости на Биринчи радио

14:00

Кытай терезеси

15:00

Биринчиде жаңылыктар

15:10

Зарубежные новости

15:16

Спорт экспресс

15:26

BBC sport news

15:30

Түркия үнү

16:00

"Шак жүрүш" ток-шоу

16:57

Реклама,анонс

17:00

Кыргызстан

17:58

Реклама,анонс

18:00

Кыргызстан

18:28

Реклама,анонс

18:30

Актуалдуу маек

19:00

BBC

19:30

Күн жыйынтыгы

19:58

Реклама,анонс

20:00

Азаттык

21:00

BBC

21:30

Азаттык

22:00

BBC News

22:06

Биринчиде жаңылыктар

22:11

Новости на Биринчи радио

22:16

Реклама,анонс

22:19

"Шак жүрүш" ток-шоу

23:19

Биринчиде музыка

23:58

Станциянын жабылышы.КРнын Гимни

6:00

Станциянын ачылышы.КРнын Гимни

6:03

Манас (фонд)

6:33

Ретро музыка

6:52

Радиокүзөт

7:00

Таңкы бурулуш

7:01

Биринчиде жаңылыктар

7:06

Таңкы бурулуш

7:31

Новости на Биринчи радио

7:36 азыр эфирде

Таңкы бурулуш

8:00

Биринчиде жаңылыктар

8:05

Реклама,анонс

8:08

Таңкы бурулуш

8:30

Негизги маселе

9:27

Реклама,анонс

9:30

Азаттык

10:30

Биринчиде жаңылыктар

10:40

Реклама,анонс

10:41

Бүгүн

10:44

Дүйнөдө...

10:50

Радиокүзөт

10:58

Реклама,анонс

11:00

Новости на Биринчи радио

11:10

Сегодня

11:13

Реклама,анонс

11:15

Актуалдуу маек

11:58

Реклама,анонс

12:00

Биринчиде жаңылыктар

12:10

Радиоклиника 118

13:00

Элемент

13:40

Биринчиде жаңылыктар

13:50

Новости на Биринчи радио

14:00

Кытай терезеси

15:00

Биринчиде жаңылыктар

15:10

Зарубежные новости

15:16

Спорт экспресс

15:26

BBC sport news

15:30

Түркия үнү

16:00

"Шак жүрүш" ток-шоу

16:57

Реклама,анонс

17:00

Кыргызстан

17:58

Реклама,анонс

18:00

Кыргызстан

18:28

Реклама,анонс

18:30

Актуалдуу маек

19:00

BBC

19:30

Күн жыйынтыгы

19:55

Реклама,анонс

20:00

Азаттык

21:00

BBC

21:30

Азаттык

22:00

BBC News

22:06

Биринчиде жаңылыктар

22:11

Новости на Биринчи радио

22:16

Реклама,анонс

22:19

"Шак жүрүш" ток-шоу

23:19

Биринчиде музыка

23:58

Станциянын жабылышы.КРнын Гимни

6:00

Станциянын ачылышы.КРнын Гимни

6:03

Достояние народа

6:23

Ретро музыка

6:52

Радиокүзөт

7:00

Таңкы бурулуш

7:01

Биринчиде жаңылыктар

7:06

Таңкы бурулуш

7:31

Новости на Биринчи радио

7:36

Таңкы бурулуш

8:00

Биринчиде жаңылыктар

8:05

Реклама,анонс

8:08

Таңкы бурулуш

8:30

Негизги маселе

9:25

Реклама,анонс

9:30

Азаттык

10:30

Биринчиде жаңылыктар

10:40

Реклама,анонс

10:41

Бүгүн

10:44

Дүйнөдө...

10:49

Радиокүзөт

10:58

Реклама,анонс

11:00

Новости на Биринчи радио

11:10

Сегодня

11:13

Реклама,анонс

11:15

Актуалдуу маек

11:58

Реклама,анонс

12:00

Биринчиде жаңылыктар

12:10

Радиоклиника 118

13:00

Элемент

13:40

Биринчиде жаңылыктар

13:50

Новости на Биринчи радио

14:00

Кытай терезеси

15:00

Биринчиде жаңылыктар

15:10

Зарубежные новости

15:16

Спорт экспресс

15:26

BBC sport news

15:30

Түркия үнү

16:00

"Шак жүрүш" ток-шоу

16:57

Реклама,анонс

17:00

Кыргызстан

17:58

Реклама,анонс

18:00

Кыргызстан

18:28

Реклама,анонс

18:30

Актуалдуу маек

19:00

BBC

19:30

Күн жыйынтыгы

19:58

Реклама,анонс

20:00

Азаттык

21:00

BBC

21:30

Азаттык

22:00

BBC News

22:06

Биринчиде жаңылыктар

22:11

Новости на Биринчи радио

22:16

Реклама,анонс

22:19

"Шак жүрүш" ток-шоу

23:19

Биринчиде музыка

23:58

Станциянын жабылышы.КРнын Гимни

6:00

Станциянын ачылышы.КРнын Гимни

6:03

Анонс,аба-ырайы

6:07

Ретро музыка

7:00

Биринчиде жаңылыктар

7:10

Манас (фонд)

7:30

Новости на Биринчи радио

7:40

Манас (фонд)

8:00

Биринчиде жаңылыктар

8:09

Реклама,анонс

8:11

Радиокүзөт

8:19

Новости на Биринчи радио

8:28

"Шак жүрүш" ток-шоу

9:28

Реклама,анонс

9:30

Азаттык

10:30

Биринчиде жаңылыктар

10:40

Туура сөз

11:00

Новости на Биринчи радио

11:10

Бүгүн

11:13

Биринчиде музыка

11:28

Реклама,анонс

11:30

Биринчиде жаңылыктар

11:40

Сегодня+муз

11:45

Вселенная Манаса

11:59

Реклама,анонс

12:00

Биринчиде жаңылыктар

12:10

Актуалдуу маек

12:40

Новости на Биринчи радио

12:50

Достояние народа

13:10

Кылым башаты

13:50

Зарубежные новости

13:55

Реклама,анонс

14:00

Новости на Биринчи радио

14:10

Улут лидери

14:20

Спортивная неделя

14:30

Биринчиде жаңылыктар

14:40

Особое мнение

15:20

Реклама,анонс

15:22

Бүгүн

15:30

Түркия үнү

16:00

Новости на Биринчи радио

16:05

BBC sport news

16:10

Эфирдеги экөө...

17:10

Реклама,анонс

17:12

Манас (фонд)

17:57

Реклама,анонс

18:00

Апта

18:40

Дочери земли Кыргызской

19:00

Чарба-ньюс

19:30

Апта

20:00

Азаттык

21:00

BBC News

21:06

Реклама,анонс

21:08

Биринчиде музыка

21:30

Азаттык

22:00

Кытай терезеси

23:00

Биринчиде музыка

23:58

Станциянын жабылышы.КРнын Гимни

6:00

Станциянын ачылышы.КРнын Гимни

6:03

Ретро музыка

6:50

Анонс,аба-ырайы

7:00

Биринчиде жаңылыктар

7:05

Святые минуты Православия

7:20

Манас (фонд)

7:43

Элеттен кабарлар

7:58

Реклама,анонс

8:00

Особое мнение

8:40

Классикалык музыка

9:00

Биринчиде жаңылыктар

9:05

Манас (фонд)

9:30

Азаттык

10:30

Новости на Биринчи радио

10:35

Радиокүзөт

10:43

Биринчиде музыка

10:50

Сегодня

10:53

Зарубежные новости

10:58

Реклама,анонс

11:00

Дочери земли Кыргызской

11:20

Кылым башаты

11:57

Реклама,анонс

12:00

Биринчиде жаңылыктар

12:05

Улут лидери

12:15

Радиоклиника 118

13:05

Дүйнөдө...

13:10

Чарба-ньюс

13:40

Достояние народа

14:00

Новости на Биринчи радио

14:05

Туура сөз

14:25

Реклама,анонс

14:28

Классикалык музыка

15:25

Реклама,анонс

15:30

Түркия үнү

16:00

Биринчиде жаңылыктар

16:05

BBC sport news

16:10

Спорт экспресс

16:20

Актуалдуу маек

16:50

Биринчиде музыка

16:58

Реклама,анонс

17:00

Дүйнөдө...

17:05

Радиокүзөт

17:15

Манас (фонд)

17:55

Реклама,анонс

18:00

Апта

18:40

Спорт экспресс

18:50

Бүгүн

18:55

Реклама,анонс

19:00

Вселенная Манаса

19:20

Апта

20:00

Азаттык

21:00

BBC News

21:06

Достояние народа

21:28

Реклама,анонс

21:30

Азаттык

22:00

Кытай терезеси

23:00

Ретро музыка

23:58

Станциянын жабылышы.КРнын Гимни