Телеберүүлөр

6:09

Биринчиде музыка

6:57

Сөздүк

7:00

Кыргызстан (Маалымат аналитикалык топтому)

8:40

Күндүн темасы (түз эфир)

9:25

Новости на Биринчи радио

9:30

Азаттык

10:30

Биринчиде жаңылыктар

10:35

Мекеним Кыргызстан

10:45

Миграция

10:54

Сөздүк

10:57

Биринчиде музыка

11:00

Новости на Биринчи радио

11:05

Тема дня

11:30

Биринчиде жаңылыктар

11:35

Тема дня

12:00

Биринчиде жаңылыктар

12:05

Туура сөз

12:20

Новости на Биринчи радио

12:23

Туура сөз уландысы

12:40

Биринчиде жаңылыктар

12:45

Туура сөз уландысы

13:00

"Кыргызстан" (маалымат аналитикалык топтому)

13:30

"Кыргызстан" (на русском языке)

14:00

"Кытай терезеси" (ретрансляция)

15:00

Азаттык (ретрансляция)

15:30

"Туркия үнү" радиосу (ретрансляция)

16:00

Новости на Биринчи радио

16:03

Күндүн темасы (түз эфир)

16:30

Биринчиде жаңылыктар

16:35

Күндүн темасы уландысы

17:30

"Кыргызстан" (маалымат аналитикалык топтому)

18:30

Итоги дня

19:00

ВВС ретрансляция

19:30

Күн жыйынтыгы

20:00

Азаттык

21:00

ВВС ретрансляция

21:30

Азаттык ретрансляция

22:00

Инсанат

23:00

Күн жыйынтыгы

23:28

Итоги дня

6:09

Биринчиде музыка

6:57

Сөздүк

7:00

Кыргызстан (Маалымат аналитикалык топтому)

8:40

Күндүн темасы (түз эфир)

9:25

Новости на Биринчи радио

9:30

Азаттык

10:30

Биринчиде жаңылыктар

10:35

Мекеним Кыргызстан

10:45

Миграция

10:54

Сөздүк

10:57

Биринчиде музыка

11:00

Новости на Биринчи радио

11:05

Тема дня

11:30

Биринчиде жаңылыктар

11:35

Тема дня

12:00

Биринчиде жаңылыктар

12:05

Туура сөз

12:20

Новости на Биринчи радио

12:23

Туура сөз уландысы

12:40

Биринчиде жаңылыктар

12:45

Туура сөз уландысы

13:00

"Кыргызстан" (маалымат аналитикалык топтому)

13:30

"Кыргызстан" (на русском языке)

14:00

"Кытай терезеси" (ретрансляция)

15:00

Азаттык (ретрансляция)

15:30

"Туркия үнү" радиосу (ретрансляция)

16:00

Новости на Биринчи радио

16:03

Күндүн темасы (түз эфир)

16:30

Биринчиде жаңылыктар

16:35

Күндүн темасы уландысы

17:30

"Кыргызстан" (маалымат аналитикалык топтому)

18:30

Итоги дня

19:00

ВВС ретрансляция

19:30

Күн жыйынтыгы

20:00

Азаттык

21:00

ВВС ретрансляция

21:30

Азаттык ретрансляция

22:00

Инсанат

23:00

Күн жыйынтыгы

23:28

Итоги дня