Багыт

Багыт

Өлкө экономикасы кайда багыт алды? Акча, кредит саясаты, инфляция, ишкерликти колдоо, банк системасы, инвестициялык саясат жана Кыргызстан экономикасынын күнгөй-тескей маселелерин талкуулайбыз. Багыт программасын угуңуз.

Уктуруулар

2 , Июнь, 9:38 232
Кыргыз-кытай кызматташтыгынын келечеги барбы? Өлкө экономикасы кайда багыт алды? Акча, кредит саясаты, инфляция, ишкерликти колдоо, банк системасы, инвестициялык саясат жана Кыргызстан экономикасынын күнгөй-тескей маселелерин талкуулайбыз. Багыт программасын угуңуз.