Кыз-жигит Сармерден: Нарындын жигиттери менен Кара-Кулжанын айымдары 28 Июнь, 2016 2423

Эзелтеден кыргыз элинде кыз-жигиттин "Сармерден" оюну ойнолуп келген. Бабалардан калган бул улуу мурасты сактап, аны муундан муунга өткөрүүдө элдик таланттардын, андан чыккан көсөмдөрдүн сөз баккан актаңдай акындардын салымы зор.