Наш человек

“Наш человек” уктуруусу айкөлдүк, кайрымдуулук, боорукерлик иштерине байланышкан окуяларды издеп табат. Ар бир каармандын тоскоолдуктарды жеңип, жеңишке жетишкени баяндалат. Жашоодогу сүйүү окуясы, таң калыштуу учурлар жана тагдырдын күтүлбөгөн бурулушу... Мындай окуялар жашообузда өзүнөн-өзү кезигет.