Уктуруулар

17 , Июль, 5:00 398
Музыка дүйнөнүн тили: “Американын даңктуу уулу” Музыка дүйнөнүн тили: “Американын даңктуу уулу”
13 , Июль, 5:43 548
Улуттук кийимдер: Перуда 40 жаштан нары улуттук кийим кийип жүрүүнү туура деп эсептешет Улуттук кийимдер: Перуда 40 жаштан нары улуттук кийим кийип жүрүүнү туура деп эсептешет
12 , Июль, 11:34 426
Дил азыгы: “Улуу жазуучу Ч. Айтматовдун арабыздан кеткенине быйыл 10 жыл толду" Дил азыгы: “Улуу жазуучу Ч. Айтматовдун арабыздан кеткенине быйыл 10 жыл толду”
12 , Июль, 9:55 328
"Ашкана ажары": немецтердин "алмурут штруделин" татып көргөн адам аны өмүр бою сүйүп калат "Ашкана ажары": немецтердин "алмурут штруделин" татып көргөн адам аны өмүр бою сүйүп калат
12 , Июль, 4:17 344
"Ашкана ажары": "Харчо" грузин элинин улуттук шорпосу "Ашкана ажары": "Харчо" грузин элинин улуттук шорпосу
6 , Июль, 4:26 406
Дил азыгы: “Айтматов тууралуу замандаштарынын эскерүүлөрү” Дил азыгы: “Айтматов тууралуу замандаштарынын эскерүүлөрү”
5 , Июль, 4:37 680
Наш человек: Фатима Хусеиновна Макеева – первая дунганская женщина , ставшая кандидатом филологических наук Наш человек: Фатима Хусеиновна Макеева – первая дунганская женщина , ставшая кандидатом филологических наук