Көрсөтүүлөр программасы

7:00 Фитнес
7:15 Спорт сыймыктары Хайле Гебреселассие
7:30 Арена
8:15 Алыш БДКО-2018
9:50 Бийиктик Нуржан Мелисбек уулу азыр эфирде
10:25 Казак күрөш БДКО-2018
12:35 Чемпион Куван Абдраимов
13:00 Спорт сыймыктары Карл Льюис
13:10 Художественный фильм Рокки V
14:55 Аргымак
15:20 Кыргыз күрөш БДКО-2018
17:55 Эр эңиш БДКО-2018
19:00 Атайын чыгарылыш
19:15 Лидер Реалити-шоу
20:00 Специальный выпуск
20:15 Тайм-аут
20:30 1+1 Владимир Власичев
21:20 Художественный фильм Доспехи Бога
23:10 Специальный выпуск
23:20 Алыш БДКО-2018
0:50 Казак күрөш БДКО-2018
2:55 Кыргыз күрөш БДКО-2018
5:25 Эр эңиш БДКО-2018
6:30 Аргымак
6:50 Специальный выпуск
6:58 Кыргыз Республикасынын Гимни