Көрсөтүүлөр программасы

6:58 ГИМН
7:00 Күндарек
7:10 Жумакайрык
8:10 Это интересно
8:30 Новости
8:50 Кызыктар дүйнөсү
9:00 Күндарек
9:15 Новости
9:35 Атайын репортаж
9:45 Ата Мекендик өндүрүш
10:00 Штаб Брифинг
10:20 Күндарек
10:40 Атайын репортаж
11:00 Новости
11:20 Атайын репортаж
11:30 Кызыктар дүйнөсү
12:00 Күндарек
12:20 News
12:30 Еще не вечер
13:00 Новости
13:15 Кеч эмес
13:40 Күндарек
14:00 Дүйнөлүк жанылыктар
14:15 Кеч эмес
14:40 Атайын репортаж
15:00 Новости
15:15 Күндарек
16:00 Дүйнөлүк жанылыктар
16:10 Кызыктар дүйнөсү
16:20 Новости
16.35 News
17:00 Күндарек
17:20 Кеч эмес
17:45 Новости
18:00 Дуйно жанылыктары
18:10 Еще не вечер
18:30 ИП «Ала-Тоо»
19:20 NEWS
19:30 Күндарек
20:00 ИП «Ала-Тоо»
20:45 Это интересно
21:00 «Ала-Тоо» МП
21:45 Кызыктар дүйнөсү
21:50 Атайын репортаж
22:00 Дүйнөлүк жанылыктар
22:30 ИП «Ала-Тоо» азыр эфирде
23:15 Спорт сереп
23:55 Это интересно
0:00 «Ала-Тоо» МП
0:45 Погода
0:50 Это интересно
1:00 Күндарек
1:35 Новости
2:00 Мировые новости
2:25 Кызыктар дүйнөсү
2:40 Күндарек
3:00 ИП «Ала-Тоо»
3:45 Погода
3:50 Это интересно
4:05 Кундарек
4:50 Кызыктар дүйнөсү
5:00 "Ала-Тоо" МП
5:50 Атайын репортаж
6:00 Күндарек
6:25 Мировые новости
6:35 Новости