Көрсөтүүлөр программасы

0:10 Алмаз Шаадаев. 10 жылдык отчеттук концерт
1:12 Художественный фильм
3:00 Итоги недели
4:00 "Абаз". Телесынак
4:45 Художественный фильм
6:52 "Жезнай"
6:58 Кыргыз Республикасынын Гимни
7:00 "Маанай"
7:10 "Көчө". Көркөм фильм ("Кыргызфильм")
8:38 Документальный фильм. 1-я часть
9:29 "Весенняя радуга". Художественный фильм ("Кыргызтелефильм")
10:25 "Билесиңби?"
10:43 "Талант Star" азыр эфирде
11:13 "Таалимтай"
11:21 "Манас таануу"
11:57 "Кер өзөн"
12:00 "Мекенге кызмат"
12:20 "Ырдын пири Рыспай". Талас облусу
13:00 Новости
13:16 "Ырдын пири Рыспай" (уландысы)
15:10 "Жүңгөгө сапар"
16:00 "Кош келиңиздер"
17:00 Күндарек
17:15 "Бейне". КР эл жазуучусу К. Ашымбаев
17:52 "Кер өзөн"
17:55 "Киносереп"
18:15 "Кыргыз-тоонун тулпары, Казак-кырдын куланы"
19:00 "Үлгүлүү үй-бүлө"
19:25 "Элдик хит"
20:30 "Биздин айыл"
21:00 Жумакайрык
22:05 Барух Берлинер. "Genesis"
23:49 Художественный фильм