Көрсөтүүлөр программасы

6:58 Кыргыз Республикасынын Гимни
7:00 Мультфильмы КР
8:30 СТС kids азыр эфирде
10:01 Мультсериал КР
10:05 Бирге окуйбуз
10:42 Muz-Time
10:52 Мультсериал КР
10:55 Мультсериал
11:18 Мультфильмы
12:50 Muz-Time
13:00 Художественный фильм
14:27 Мультсериал КР
14:31 СТС kids
16:31 Мультфильмы
17:57 Мультсериал КР
18:01 СТС kids
20:01 Мультсериал КР
20:05 Muz-Time
20:15 Мультфильмы
21:54 Мультсериал КР
21:58 Кыргыз Республикасынын Гимни
22:00 Балдар үчүн бейпил түн!