Көрсөтүүлөр программасы

6:58 КРнын Гимни
7:00 Мультфильмы КР
8:12 Мультсериал
8:31 СТС kids
10:00 Мультсериал
10:26 Muz-Time
10:36 Мультфильмы
12:09 Мультсериал
12:31 СТС kids
16:31 Мультфильмы
18:01 СТС kids
20:01 Глобус
20:26 Muz-Time
20:36 Мультфильмы
21:58 КРнын Гимни
22:00 Балдар үчүн бейпил түн!