Көрсөтүүлөр программасы

6:58 КРнын Гимни
7:00 СТС kids
10:01 ТЕЛЕСАБАК
10:41 Мультсериал КР
10:46 Мультсериал
10:56 Мультсериал КР
11:00 ТЕЛЕСАБАК
11:14 Мультсериал
11:20 ТЕЛЕУРОК
11:38 Мультсериал
11:40 ТЕЛЕСАБАК
12:02 ТЕЛЕСАБАК
12:15 Мультсериал
12:20 ТЕЛЕУРОК
12:32 Мультсериал
13:00 ТЕЛЕСАБАК
13:21 ТЕЛЕУРОК
13:39 Мультсериал
14:00 ТЕЛЕСАБАК
14:12 Мультсериал
14:20 ТЕЛЕУРОК
15:00 СТС kids
19:32 Мультсериал
19:56 Глобус азыр эфирде
20:21 Мультсериал КР
20:24 Мультсериал
20:28 Мультфильмы
21:58 КРнын Гимни
22:00 Балдар үчүн бейпил түн!