Көрсөтүүлөр программасы

6:58 КРнын Гимни
7:00 Muz-Time
7:10 Сонун ыр
7:15 Mult Time
8:15 Познавайка
9:17 Лабораториум
9:41 Muz-Time
9:50 Сонун ыр
9:52 Мультсериал
10:17 Мультфильмы
11:53 Мультсериал
11:56 Сонун ыр
12:00 Mult Time
15:02 Мультфильмы
16:30 Сонун ыр
16:32 Мультфильмы
18:00 Развлечёба
19:00 Mult Time
20:02 Мультфильмы
21:35 Мультсериал
21:58 КРнын Гимни
22:00 Балдар үчүн бейпил түн!