Көрсөтүүлөр программасы

0:00 Документальный фильм "Удивительная дружба в мире природы"
0:59 Спектакль "Манастын уулу Семетей"
3:03 Концерт "Диалог"
4:15 Концерт посвященный народному артисту КР Б.Алимбаеву
5:30 Документальный фильм "Google и всемирный мозг"
6:58 Кыргыз Республикасынын Гимни
7:00 Концерт "Жүрөктөгү кайрыктар"
8:09 Художественный фильм "Вселенная Стивена Хокинга" азыр эфирде
10:00 "Жүңгөгө сапар"
10:30 Даректүү тасма "Уя"
12:00 "ОБОЛОГОН ОБОНДОР"
12:40 Концерт "Үч теректин үч кызы" А,Л,Д Райымбековалар
14:15 Спектакль Ч.Айтматов "Кылым карытар бир күн"
15:55 "Кылым күүлөрү"
16:07 Документальный фильм "Google и всемирный мозг"
17:35 "Өмүр сызыгы"
18:07 "ТВ казынасынан"
18:14 "Наши люди" Корейская диаспора
18:53 "ТВ казынасынан"
19:00 "Устат" Б.Жаманбаев
19:43 "Эскини эскерип…" "Культура рожденная Октябрем"
20:00 "МАДАНИЯТ МАЙДАНЫ"
20:45 "КиноMusic"
20:58 "Абаз"
21:43 Чыгармачылык кече "Жөн гана Талантмын"