Көрсөтүүлөр программасы

0:07 Художественный фильм "Конфуций"
2:10 Документальный фильм "Дарика"
2:36 Мировая классика опера "Отелло"
5:08 Концерт "Алтай земля предков"
6:58 Кыргыз Республикасынын Гимни
7:00 "Кинобаян" "Акбаранын көз жашы" тасмасы
7:29 Көркөм тасма "Акбаранын көз жашы"
10:00 "Жүңгөгө сапар"
10:30 Документальный фильм "Океаны"
12:13 "Байыркынын издери" Көчмөндөрдүн көлдөгү ордосу
12:33 "Абаз" Телесынак
13:20 Дүйнөлүк классика Дрезден, Саксон мамлекеттик хору
14:55 Чыгармачылык кече М.Кулуев азыр эфирде
17:18 "Кыргызга кызмат кылгандар" Б.Юнусалиев
17:53 Спектакль "Чынгыз хан"
19:38 Даректүү тасма "Династия" И.Ахунбаев
20:03 "Төкмө келсе төр бошот"
21:00 "АРУУЗАТ" Кыргыз элинин меймандостугу
21:40 Концерт "Кыргызым кымбатым,Жапонум жан досум" Г.Касымбаева
23:20 Көркөм тасма "Махабат закымдары"