Президент Олимпиадага бара турган кураманы кабыл алды