“Улуу кыргыз оюндары” тасмасы тар чөйрөдө көрсөтүлдү