ДКО: Таяк-тартыш - байыркы оюндардын катарына кирет