Кыргыз күрөшүнөн балбандарыбыз мыктылыгын далилдешти