“Жети осуят", "Асылзат", "Өзөк" топторунун таймашы / Жарым финал / Манас таануу 22 Нояб, 2021 1391