"Кылымдарды карыткан улут байлыгы" аттуу Китепканадагы кадыр түн