"Эргимеде": эстрада ырчылары Замир Мырза, Фарида Карбосова