Зайырбек Ажыматов: Мени - үч доорду көргөн кемпир тарбиялап, чоңойткон