ЭРГИМЕ: КР эмгек сиңирген артисттери Садыр Жумашев жана Бакыт Ыбыкеев