Нурболот Теңизбек: Биздин топ кыргыз эстрадасына из салган кишинин атынан