Надырбек Алымбеков: Маданият чөйрөсүндө жүрүп, маданияттуу боло албагандарга таң калам