ЭРГИМЕ: Алтынбек Кыдыралиев жана Турдукан Сарбанова