Айбек Дайырбеков: Ар бир ролдун образы болот, ошого жараша актёрлорду издейбиз