Нурзат Ажыкожоева: Ойдогу нерсени ишке ашырыш үчүн мээнет гана керек