Гүлжамила Шакированын "Кайда шаштың убакыт" аттуу чыгармачылык кечеси