Дилшат Кангелдиева: Ыр өнөрүн оркестрдан мурда эстрадага салып ырдадым