Видеопортал КТРК Кербени

КТРК Кербени

КТРК Кербени – Кыргызстанда жашаган уникалдуу адамдардын турмушун чагылдырган таанып билүү-көнүл ачуучу көрсөтүү. Алып баруучулар жети дубанды түрө кыдырып, карапайым калктын арасында көмүскөдө көрүнбөй жаткан демилгелүү, ойлоп тапкыч,эмгекчил жана талантуу адамдарды таап, алар менен бир күн бою бирге жашап, турмушун баяндап беришет. Ошондой эле, өлкөбүздүн кооз жаратылышы даңазаланат. Көрсүтүүнүн негизги максаты – эмгекчил адамдардын турмушун чагылдыруу менен телекөрүүчүлөрдүн жана каармандардын демилгелерин көтөрүу жана жаңы идеялардын жаралышына түрткү берүү.