Видеопортал Ачык-Айкын

Теледолбоор жөнүндө
«Ачык - Айкын» телеберүүсү - коомчулуктагы укуктук билимдерди жана жарандардын чыр-чатактарын чечүүдө сот органдарынын чечиминен кабардар болуусуна багытталган.