Видеопортал Телекүзөт

Телекүзөт

“Телекүзөт” кылмыш кырсык окуяларын оперативдүү чагылдырган укуктук-маалыматтык телекөрсөтүү. Өлкө аймагында катталган кылмыш-кырсыктарды чагылдырып кана тим болбостон алардын алдын алуу максатында да аракеттер жасалып атайын сюжеттер даярдалып келет.