Назира Ахмедова: “Мага 24 саат да аздык кылат”

464

Кыргыз журналистикасында ак пейили менен кызмат кылып, чындыкты ачык айтып, керек болсо коомго жол көрсөтө алган кесипкөй журналисттер аз эле чыгаар. Алардын бири Назира Ахмедова.