Гүланда - Ооба да 11 Май, 2016 1730

Музыка телеканалында жаңы клип - Гүланда - Ооба да