Гүланда - Ооба да 11 Май, 2016 1448

Музыка телеканалында жаңы клип - Гүланда - Ооба да