Кайрымдуу бол: Эгиздерге көрсөтүлгөн камкордук

4291

Туубаса дарт менен бул дүйнөгө келип, майыптыгынан улам ата камкордугунан ажыраган эгиздер...

Алар төрөлгөндөн өз алдынча кыймылга келе элек.

Канынан жаралган балдарын балапандай канатына калкалаган эне...