“Өкүнбө”. Жоодарбешим ырдайт. Концерт-2015 21 Янв, 2016 1054

Концерт на телеканале "Музыка" ктрк. Жоодарбешим ырдайт- Өкүнбө. Кыргызстан