“Өкүнбө”. Жоодарбешим ырдайт. Концерт-2015

1271
Концерт на телеканале "Музыка" ктрк. Жоодарбешим ырдайт- Өкүнбө. Кыргызстан