“Өкүнбө”. Жоодарбешим ырдайт. Концерт-2015

1525
Концерт на телеканале "Музыка" ктрк. Жоодарбешим ырдайт- Өкүнбө. Кыргызстан