Ак терек көк терек

Теледолбоор жөнүндө
Ак терек – Көк терек Музыкалык шоу программысынын максаты эки командага бөлүнүү, жандуу ырдоо жана тапшырмаларды аткаруу, маанайды көтөрүп, лайктарды чогултуу болуп эсептелет. Муну менен бирге көрөрмандардын да көңүлүн өздөрүнө буруп, жагымдуу маанай жаратышат.