Телеберүүлөр

06:58

КР Гимни

07:00

Музыка

10:00

«Жарайт сити» - 4сезон

10:25

Музыка

11:20

Ретро музыка

11:40

Музыка

13:20

Беш ыргай

13:40

Музыка

14:20

Жаңы ысым

14:40

Музыка

16:35

One travel

17:00

Сахна

18:00

Музыка

18:20

Беш ыргай

18:40

Музыка

19:00

"Бактылуу айым" Дубай - 2

19:40

Музыка

21:20

Ретро музыка

21:40

Жыргал Life

22:00

Музыка

22:20

Бийле

22:40

Музыка

23:20

Жаңы ысым

23:40

Музыка

00:00

КР Гимни

00:03

Түнкү музыка

06:58

КР Гимни

07:00

Музыка

10:00

"Бактылуу айым" Дубай - 2

10:40

Музыка

11:20

Ретро музыка

11:40

Музыка

13:20

Беш ыргай

13:40

Жыргал Life

14:00

Музыка

14:20

Жаңы ысым

14:40

Музыка

17:00

Сахна

18:00

Музыка

18:20

Беш ыргай

18:40

Музыка

19:20

Бийле

19:40

Музыка

21:00

Кадр сыртында

21:10

Музыка

21:20

Ретро музыка

21:40

Музыка

22:20

Бийле

22:40

Музыка

23:20

Жаңы ысым

23:40

Музыка

00:00

КР Гимни

00:03

Түнкү музыка

06:58

КР Гимни

07:00

Таңкы музыка

09:00

Музыка

11:20

Ретро музыка

11:40

Музыка

13:20

Беш ыргай

13:40

Музыка

14:20

Жаңы ысым

14:40

Музыка

17:00

Сахна

18:00

Музыка

18:20

Беш ыргай

18:40

Музыка

19:20

Бийле

19:40

Музыка

21:00

"Top news"

21:10

Музыка

21:20

Ретро музыка

21:40

Музыка

22:20

Бийле

22:40

Музыка

23:20

Жаңы ысым

23:40

Музыка

00:00

КР Гимни

00:03

Түнкү музыка

06:58

КР Гимни

07:00

Таңкы музыка

09:00

Музыка

11:20

Ретро музыка

11:40

Музыка

13:20

Беш ыргай

13:40

Музыка

14:20

Жаңы ысым

14:40

Музыка

17:00

Сахна

18:02

Музыка

18:20

Беш ыргай

18:40

Музыка

19:20

Бийле

19:40

Музыка

21:00

Кадр сыртында

21:10

Музыка

21:30

Динара Акулова концерт

23:20

Музыка

02:00

КР Гимни

00:03

Түнкү музыка

06:58

КР Гимни

07:00

Таңкы музыка

09:00

Музыка

11:20

Ретро музыка

11:40

Музыка

13:20

Беш ыргай

13:40

Музыка

14:20

Жаңы ысым

14:40

Музыка

17:00

Сахна

18:00

Музыка

18:20

Беш ыргай

18:40

Музыка

19:20

Бийле

19:40

Музыка

20:00

Онлайн жылдызы

20:15

Музыка

21:00

"Top news"

21:10

Музыка

21:20

Ретро музыка

21:40

Музыка

23:20

Жаны ысым

23:40

Музыка

00:00

КР Гимни

00:03

Түнкү музыка

06:58

КР Гимни

07:02

Таңкы музыка

09:00

Музыка

10:00

Онлайн жылдызы

10;15

Музыка

11:20

Ретро музыка

11:40

Музыка

13:20

Беш ыргай

13:40

Музыка

14:20

Жаңы ысым

14:40

Музыка

17:00

Сахна

18:02

Музыка

18:20

Беш ыргай

18:40

Музыка

19:20

Бийле

19:40

Музыка

20:02

"Эл эмне дейт?" 4-сезон

20:25

Музыка

21:00

"Top news"

21:20

Кадр сыртында

21:40

Музыка

22:00

"Топ-Хит 10"

22:50

Музыка

01:30

Түнкү музыка

06:58

КР Гимни

07:02

Таңкы музыка

09:00

Музыка

10:00

Онлайн жылдызы

10;15 азыр эфирде

Музыка

11:20

Ретро музыка

11:40

Музыка

13:20

Беш ыргай

13:40

Музыка

14:20

Жаңы ысым

14:40

Музыка

17:00

Сахна

18:02

Музыка

18:20

Беш ыргай

18:40

Музыка

19:20

Бийле

19:40

Музыка

20:02

"Эл эмне дейт?" 4-сезон

20:25

Музыка

21:00

"Top news"

21:20

Кадр сыртында

21:40

Музыка

22:00

"Топ-Хит 10"

22:50

Музыка

01:30

Түнкү музыка