Телеберүүлөр

06:58

КР Гимни

07:00

Музыка

10:00

Музыка

11:00

Музыка

11:20

Ретро музыка

11:40

Музыка

13:20

Беш ыргай

13:40

Музыка

14:00

“Жылдыздар кесибин алмаштырат”3-вып. (повтор)

14:25

Музыка

14:40

Музыка

15:00

Музыка

16:00

Музыка

16:35

One travel (повтор)

17:00

Сахна

18:00

Музыка

18:20

Беш ыргай

18:40

Музыка

19:00

"Бактылуу айым"

19:40

Музыка

21:20

Ретро музыка

21:40

Музыка

22:20

Бийле

22:40

Музыка

23:20

Жаны ысым

23:40

Музыка

00:00

КР Гимни

00:02

Түнкү музыка

06:58

КР Гимни

07:00

Музыка

10:00

"Бактылуу айым"

10:40

Музыка

11:20

Ретро музыка

11:40

Музыка

13:20

Беш ыргай

13:40

Музыка

14:20

Жаңы ысым

14:40

Музыка

15:00

Музыка

15:30

Музыка

16:00

Музыка

17:00

Сахна

18:00

Музыка

18:20

Беш ыргай

18:40

Музыка

19:20

Бийле

19:40

Музыка

21:00

Кадр сыртында

21:10

Музыка

21:20

Ретро музыка

21:40

Музыка

22:20

Бийле

22:40

Музыка

23:20

Жаңы ысым

23:40

Музыка

00:00

КР Гимни

00:02

Түнкү музыка

06:58

КР Гимни

07:00

Музыка

11:20

Ретро музыка

11:40

Музыка

13:20

Беш ыргай

13:40

Музыка

14:20

Жаңы ысым

14:40

Музыка

17:00

Сахна

18:00

Музыка

18:20

Беш ыргай

18:40

Музыка

19:20

Бийле

19:40

Музыка

21:00

Top news kg

21:12

Музыка

21:20

Ретро музыка

21:40

Музыка

22:20

Бийле

22:40

Музыка

23:20

Жаңы ысым

23:40

Музыка

00:00

КР Гимни

00:03

Түнкү музыка

06:58

КР Гимни

07:00

Музыка

11:20

Ретро музыка

11:40

Музыка

13:20

Беш ыргай

13:40

Музыка

14:20

Жаңы ысым

14:40

Музыка

17:00

Сахна

18:02

Музыка

18:20

Беш ыргай

18:40

Музыка

19:20

Бийле

19:40

Музыка

21:00

Кадр сыртында

21:10

Музыка

21:20

Ретро музыка

21:40

Музыка

23:00

Музыка

23:20

Жаңы ысым

23:40

Музыка

00:00

КР Гимни

00:02

Түнкү музыка

06:58

КР Гимни

07:00

Музыка

11:20

Ретро музыка

11:40

Музыка

13:20

Беш ыргай

13:40

Музыка

14:20

Жаңы ысым

14:40

Музыка

15:00

Музыка

17:00

Сахна

18:00

Музыка

20:00

Онлайн жылдызы

20:15

Музыка

21:00

"Top news"

21:10

Музыка

21:20

Ретро музыка

21:40

Музыка

22:20

Бийле

22:40

Музыка

23:20

Жаңы ысым

23:40

Музыка

00:00

КР Гимни

00:02

Түнкү музыка

06:58

КР Гимни

07:00

Музыка

10:00

"Онлайн жылдызы"

10:15

Музыка

11:20

Ретро музыка

11:40

Музыка

13:20

Беш ыргай

13:40

Музыка

14:00

Музыка

14:20

Жаңы ысым

14:40

Музыка

17:00

Сахна

18:02

Музыка

18:20

Беш ыргай

18:40

Музыка

19:00

"Top news" kg

19:10

Музыка

19:20

Бийле

19:40

Музыка

20:02

Музыка

21:00

"Top news" ru

21:10

Кадр сыртында

21:20

Музыка

22:00

"Топ-Хит 10"

22:50

Музыка

23:20

Жаңы ысым

23:40

Музыка

00:00

КР Гимни

00:03

Түнкү музыка

06:58

КР Гимни

07:02

Музыка

10:02

Музыка

11:02

Музыка

11:20

Ретро музыка

11:40

Музыка

13:20

Беш ыргай

13:40

Музыка

14:00

“Топ-Хит 10”

14:50

Музыка

17:00

Сахна

18:00

Музыка

18:20

Беш ыргай

18:40

Музыка

19:20

Бийле

19:35

One travel

20:00

“Эн Мыкы шоу!”

20:25

Музыка

21:00

"Жылдыздар кесибин алмаштырат" 4-выпуск

21:25

Музыка

22:00

Музыка

23:00

"Авто Караоке"6-чыгарылыш

23:30

Музыка

00:00

КР гимни

00:02

Түнкү музыка