Телеберүүлөр

06:58

КР Гимни

07:00

Таңкы музыка

10:00

"Жарайт сити-3". Развлекательное скетч-шоу

10:25

Музыка

11:20

Ретро музыка

11:40

Stand up comedy Bishkek

12:00

“САХНА”

13:00

Музыка

13:20

Беш ыргай

13:40

Музыка

14:20

Жаңы ысым

14:40

Музыка

15:00

Салам Кыргызстан!

16:00

Музыка

16:35

One travel

17:00

Сахна

18:00

Музыка

18:20

Беш ыргай

18:40

Музыка

19:00

“Бактылуу айым”

19:40

Музыка

20:00

«Асман» шоу программа

21:00

Музыка

21:20

Ретро музыка

21:40

Музыка

22:20

Бийле

22:40

Музыка

23:20

Жаңы ысым

23:40

Музыка

00:00

КР Гимни

00:03

Түнкү музыка

06:58

КР Гимни

07:00

Таңкы музыка

10:00

"Асман" шоу программа (повтор)

11:00

Музыка

11:20

Ретро музыка

11:40

Музыка

12:00

“САХНА”

13:00

Музыка

13:20

Беш ыргай

13:40

Музыка

14:20

Жаңы ысым

14:40

Музыка

15:00

“Бактылуу айым”

15:40

Музыка

17:00

Сахна

18:00

Музыка

18:20

Беш ыргай

18:40

Музыка

19:20

Бийле

19:40

Музыка

21:20

Ретро музыка

21:40

Музыка

22:20

Бийле

22:40

Музыка

23:20

Жаңы ысым

23:40

Музыка

00:00

КР Гимни

00:03

Түнкү музыка

06:58

КР Гимни

07:00

Таңкы музыка

10:00

Музыка

11:20

Ретро музыка

11:40

Музыка

12:00

“САХНА”

13:00

Музыка

13:20

Беш ыргай

13:40

Музыка

14:02

Музыка

14:20

Жаңы ысым

14:40

"Silk way star" 2-выпуск (повтор)

16:10

Музыка

17:00

Сахна

18:00

Музыка

18:20

Беш ыргай

18:40

Музыка

19:20

Бийле

19:40

Музыка

21:20

Ретро музыка

21:40

Музыка

22:20

Бийле

22:40

Музыка

23:20

Жаңы ысым

23:40

Музыка

00:00

КР Гимни

00:03

Түнкү музыка

06:58

КР Гимни

07:00

Таңкы музыка

10:00

Музыка

11:20

Ретро музыка

11:40

Музыка

12:00

“САХНА”

13:00

Музыка

13:20

Беш ыргай

13:40

Музыка

14:20

Жаңы ысым

14:40

Музыка

17:00

Сахна

18:02

Музыка

18:20

Беш ыргай

18:40

Музыка

19:20

Бийле

19:40

Музыка

20:02

Алина Жетигенова "35 жыл сахнада"

21:12

Музыка

22:20

Бийле

22:40

Музыка

23:20

Жаңы ысым

23:40

Музыка

00:00

КР Гимни

00:03

Түнкү музыка

06:58

КР Гимни

07:00

Таңкы музыка

10:00

Музыка

11:20

Ретро музыка

11:40

Музыка

12:02

“САХНА”

13:00

Музыка

13:20

Беш ыргай

13:40

Музыка

14:20

Жаңы ысым

14:40

Музыка

17:00

Сахна

18:00

Музыка

18:20

Беш ыргай

18:40

Музыка

19:20

Бийле

19:40

Музыка

20:02

"Онлайн жылдызы"

20:17

Музыка

20:40

Жыргал Life

21:02

Музыка

21:20

Ретро музыка

21:40

Музыка

22:02

Музыка

22:20

Бийле

22:40

Музыка

23:20

Жаңы ысым

23:40

Музыка

00:00

КР Гимни

00:03

Түнкү музыка

06:58

КР Гимни

07:02

Таңкы музыка

10:02

“Онлайн жылдызы”

10:17

Музыка

10:40

Жыргал Life

11:00

Музыка

11:20

Ретро музыка

11:40

Музыка

12:02

“САХНА”

13:00

Музыка

13:20

Беш ыргай

13:40

Музыка

14:20

Жаңы ысым

14:40

Музыка

17:00

Сахна

18:02

Музыка

18:20

Беш ыргай

18:40

Музыка

19:20

Бийле

19:40 азыр эфирде

Музыка

20:02

«Эл эмне дейт?»

20:27

Музыка

21:02

Музыка

21:20

Ретро музыка

21:40

Музыка

22:02

“Ак терек – Көк терек”

23:00

Музыка

23:20

Жаңы ысым

23:40

Музыка

00:00

КР Гимни

00:03

Түнкү музыка

06:58

КР Гимни

07:02

Таңкы музыка

10:02

Эл эмне дейт?

10:27

“Бактылуу айым”

11:13

Музыка

11:20

Ретро музыка

11:40

Музыка

12:02

“САХНА”

13:00

Музыка

13:20

Беш ыргай

13:40

Музыка

14:20

Жаңы ысым

14:40

Музыка

15:00

“Ак терек – Көк терек”

16:02

Музыка

17:00

Сахна

18:02

Музыка

18:20

Беш ыргай

18:40

Музыка

19:02

Музыка

19:20

Бийле

19:40

Музыка

20:02

«Жарайт сити»

20:30

Stsnd up comedy Bishkek

20:50

Музыка

21:02

“Салам Кыргызстан!”

22:02

One travel

22:30

"Silk way star"

00:00

КР Гимни

00:03

Түнкү музыка