Телеберүүлөр

06:58

КР Гимни

07:00

Беш ыргай

07:30

Музыка

09:00

Ретро музыка

09:30

Музыка

11:00

Жаңы ысым

11:30

Музыка

12:00

Сахна

13:00

Ретро музыка

13:30

Музыка

14:00

“TOP HIT 10”

14:50

Музыка

16:00

Беш ыргай

16:30

Музыка

17:00

Сахна

18:00

Музыка

20:00

Дневник. “Central Asia’s Got Talent (оригинал)

20:30

“Сонун шоу”

22:00

Караоке. “Ырдайлы достор, ырдайлы”

22:20

Музыка

00:00

Сахна

01:00

Жаңы ысым

01:30

Музыка

06:58

КР Гимни

07:00

Беш ыргай

07:30

Музыка

09:00

Ретро музыка

09:30

Музыка

11:00

Жаңы ысым

11:30

Музыка

12:00

Сахна

13:00

Ретро музыка

13:30

Музыка

16:00

Беш ыргай

16:30

Музыка

17:00

Сaхна

18:00

Музыка

20:30

“Сонун шоу”

22: 00

Музыка

00:00

Сахна

01:00

Жаңы ысым

01:30

Музыка

06:58

КР Гимни

07:00

Беш ыргай

07:30

Музыка

09:00

Ретро музыка

09:30

Музыка

11:00

Жаңы ысым

11:30

Музыка

12:00

Сахна

13:00

Ретро музыка

13:30

Музыка

14:00

“Элдик хит” (повтор)

14:50

Музыка

16:00

Беш ыргай

16:30

Музыка

17:00

Сахна

18:00

Музыка

20:00

Дневник. “Central Asia’s Got Talent” (повтор)

20:20

Музыка

20:30

“Сонун шоу”

22:00

Караоке. “Ырдайлы достор, ырдайлы”

22:20

Музыка

00:00

Сахна

01:00

Жаңы ысым

01:30

Музыка

06:58

КР Гимни

07:00

Беш ыргай

07:30

Музыка

09:00

Ретро музыка

09:30

Музыка

11:00

Жаңы ысым

11:30

Музыка

12:00

Сахна

13:00

Ретро музыка

13:30

Музыка

14:00

“Асман” Вокалдык ТВ долбоор (повтор)

15:30

Музыка

16:00

Беш ыргай

16:30

Музыка

17:00

Сахна

18:00

Музыка

20:30 азыр эфирде

“Сонун шоу”

22:00

Музыка

00:00

Сахна

01:00

Жаңы ысым

01:30

Музыка

06:58

КР Гимни

07:00

Беш ыргай

07:30

Музыка

09:00

Ретро музыка

09:30

Музыка

11:00

Жаңы ысым

11:30

Музыка

12:00

Сахна

13:00

Ретро музыка

13:30

Музыка

16:00

Беш ыргай

16:30

Музыка

17:00

Сахна

18:00

Музыка

19:00

“Музыкалык фристайл”

19:20

Музыка

20:00

Дневник. “Central Asia’s Got Talent” (повтор)

20:20

Музыка

22:15

“Сонун шоу”

23:15

Музыка

00:00

Сахна

01:00

Жаңы ысым

01:30

Музыка

06:58

КР Гимни

07:00

Беш ыргай

07:30

Музыка

09:00

Ретро музыка

09:30

Музыка

11:00

Жаңы ысым

11:30

Музыка

12:00

Сахна

13:00

Ретро музыка

13:30

Музыка

14:00

“Музыкалык фристайл” (повтор)

14:20

Музыка

16:00

Беш ыргай

16:30

Музыка

17:00

Сахна

18:00

Музыка

19:00

“TOP NEWS”

19:10

Музыка

21:00

“Central Asia’s Got Talent” (повтор )

22:35

«Жашоо керемет»

23:35

Нурмат Садыров жеке концерт

00:48

Музыка

01:00

Жаңы ысым

01:30

Музыка

06:58

КР Гимни

07:00

Беш ыргай

07:30

Музыка

09:00

Ретро музыка

09:30

Музыка

10:00

“TOP NEWS” (повтор)

10:10

Музыка

11:00

Жаңы ысым

11:30

Музыка

12:00

Сахна

13:00

Ретро музыка

13:30

Музыка

14:00

“Жашоо керемет” (повтор)

16:00

Беш ыргай

16:30

Музыка

17:00

Сахна

18:00

Музыка

19:00

One travel

19:25

“Эрке Сары”

20:00

“Элдик хит”

20:50

Музыка

21:00

“Central Asia’s Got Talent”

22:35

“Асман” Вокалдык ТВ долбоор

00:05

Музыка

01:00

Жаңы ысым

01:30

Музыка