Телеберүүлөр

06:58

КР Гимни

07:00

Таңкы музыка

09:00

Музыка

10:00

Музыка

11:20

Ретро музыка

11:40

Stand up comedy Bishkek

12:00

Музыка

13:20

Беш ыргай

13:40

Музыка

14:20

Жаңы ысым

14:40

Музыка

15:00

Салам, Кыргызстан!

16:00

Музыка

16:35

One travel

17:00

Сахна

18:00

Музыка

18:20

Жаңы ысым

18:40

Музыка

19:00

“Бактылуу айым”

19:40

Музыка

20:00

«Асман» шоу программа

21:00

Музыка

21:20

Ретро музыка

21:40

Жыргал Life

22:00

Музыка

22:20

Бийле

22:40

Музыка

23:20

Беш ыргай

23:40

Музыка

00:00

КР Гимни

00:03

Түнкү музыка

06:58

КР Гимни

07:00 азыр эфирде

Таңкы музыка

09:00

Музыка

10:00

"Асман" шоу программа (повтор)

11:00

Музыка

11:20

Ретро музыка

11:40

Музыка

13:20

Беш ыргай

13:40

Жыргал Life

14:00

Музыка

14:20

Жаны ысым

14:40

Музыка

15:00

“Бактылуу айым”

15:40

Музыка

17:00

Сахна

18:00

Музыка

18:20

Жаңы ысым

18:40

Музыка

19:20

Бийле

19:40

Музыка

21:20

Ретро музыка

21:40

Музыка

22:20

Бийле

22:40

Музыка

23:20

Беш ыргай

23:40

Музыка

00:00

КР Гимни

00:03

Түнкү музыка

06:58

КР Гимни

07:00

Таңкы музыка

09:00

Музыка

11:20

Ретро музыка

11:40

Музыка

12:00

Музыка

13:20

Беш ыргай

13:40

Музыка

14:02

Музыка

14:20

Жаңы ысым

14:40

Музыка

15:00

"Silk way star" 10-выпуск (повтор)

16:30

Музыка

17:00

Сахна

18:00

Музыка

18:20

Жаңы ысым

18:40

Музыка

19:20

Бийле

19:40

Музыка

21:20

Ретро музыка

21:40

Музыка

22:20

Бийле

22:40

Музыка

23:20

Беш ыргай

23:40

Музыка

00:00

КР Гимни

00:03

Түнкү музыка

06:58

КР Гимни

07:00

Таңкы музыка

09:00

Музыка

11:20

Ретро музыка

11:40

Музыка

12:00

Музыка

13:20

Беш ыргай

13:40

Музыка

14:20

Жаңы ысым

14:40

Музыка

17:00

Сахна

18:02

Музыка

18:20

Жаңы ысым

18:40

Музыка

19:20

Бийле

19:40

Музыка

20:00

Гулнур Асанова ырдайт. Концерт.

21:20

Ретро музыка

21:40

Музыка

22:20

Бийле

22:40

Музыка

23:20

Беш ыргай

23:40

Музыка

00:00

КР Гимни

00:03

Түнкү музыка

06:58

КР Гимни

07:00

Таңкы музыка

09:00

Музыка

11:20

Ретро музыка

11:40

Музыка

12:02

Музыка

13:20

Беш ыргай

13:40

Музыка

14:20

Жаңы ысым

14:40

Музыка

17:00

Сахна

18:00

Музыка

18:20

Жаңы ысым

18:40

Музыка

19:20

Бийле

19:40

Музыка

20:02

"Онлайн жылдызы" (Съездбек Искеналиев)

20:17

Музыка

21:20

Ретро музыка

21:40

Музыка

22:02

Музыка

22:20

Бийле

22:40

Музыка

23:20

Беш ыргай

23:40

Музыка

00:00

КР Гимни

00:03

Түнкү музыка

06:58

КР Гимни

07:02

Таңкы музыка

09:00

Музыка

10:02

Онлайн жылдызы" (Съездбек Искеналиев) (повтор)

10:17

Музыка

11:20

Ретро музыка

11:40

Музыка

12:02

Музыка

13:20

Беш ыргай

13:40

Музыка

14:20

Жаңы ысым

14:40

Музыка

17:00

Сахна

18:02

Музыка

18:20

Жаңы ысым

18:40

Музыка

19:20

Бийле

19:40

Музыка

20:02

"Топ-Хит 10"

20:52

Музыка

21:20

Ретро музыка

21:40

Музыка

22:00

"Ак терек-Көк терек"

23:00

Музыка

23:20

Беш ыргай

23:40

Музыка

00:00

КР Гимни

00:03

Түнкү музыка

06:58

КР Гимни

07:02

Таңкы музыка

09:00

Музыка

10:02

"Топ-Хит 10" (повтор)

10:52

Музыка

11:20

Ретро музыка

11:40

Музыка

12:02

"Ак терек-Көк терек"

13:00

Музыка

13:20

Беш ыргай

13:40

Музыка

14:20

Жаңы ысым

14:40

Музыка

16:02

Музыка

17:00

Сахна

18:02

Музыка

18:20

Жаңы ысым

18:40

Музыка

19:35

One travel

20:02

«Жарайт сити»

20:30

Stand up comedy Bishkek

20:50

Музыка

21:02

“Салам, Кыргызстан!”

22:02

"Silk way star” 11 – выпуск

23:30

Музыка

00:00

КР Гимни

00:03

Түнкү музыка