Телеберүүлөр

07:00

КР Гимни

07:02

Музыка

10:00

“Салам, Кыргызстан!” (повтор)

11:00

Музыка

11:30

Жаңы ысым

12:00

Музыка

12:30

Ретро музыка

13:00

Музыка

14:30

Беш ыргай

15:00

Музыка

17:00

Сахна

18:00

Музыка

00:00

Сахна

01:00

Беш ыргай

01:30

Музыка

02:00

Ретро музыка

02:30

Музыка

03:00

Жаңы ысым

03:30

Музыка

07:00

КР Гимни

07:02

Музыка

10:00

“TOP HIT 10” (повтор)

10:50

Музыка

11:30

Жаңы ысым

12:00

Музыка

12:30

Ретро музыка

13:00

Музыка

14:30

Беш ыргай

15:00

Музыка

17:00

Сахна

18:00

Музыка

21:00

Кадр Сыртында

00:00

Сахна

01:00

Беш ыргай

01:30

Музыка

02:00

Ретро музыка

02:30

Музыка

03:00

Жаңы ысым

03:30

Музыка

07:00

КР Гимни

07:02

Музыка

10:00

“Эң Мыкы шоу” (повтор)

10:25

Музыка

11:30

Жаңы ысым

12:00

Музыка

12:30

Ретро музыка

13:00

Музыка

14:30

Беш ыргай

15:00

Музыка

17:00

Сахна

18:00

Музыка

00:00

Сахна

01:00

Беш ыргай

01:30

Музыка

02:00

Ретро музыка

02:30

Музыка

03:00

Жаңы ысым

03:30

Музыка

07:00

КР Гимни

07:02

Музыка

10:00

“Online Жылдызы”

10:15

Музыка

11:30

Жаңы ысым

12:00

Музыка

12:30

Ретро музыка

13:00

Музыка

14:30

Беш ыргай

15:00

Музыка

17:00

Сахна

18:00

Музыка

00:00

Сахна

01:00

Беш ыргай

01:30

Музыка

02:00

Ретро музыка

02:30

Музыка

03:00

Жаңы ысым

03:30

Музыка

07:00

КР Гимни

07:02

Музыка

10:00

One travel (повтор)

10:25

Музыка

11:30

Жаңы ысым

12:00

Музыка

12:30

Ретро музыка

13:00

Музыка

14:30

Беш ыргай

15:00

Музыка

17:00

Сахна

18:00

Музыка

00:00

Сахна

01:00

Беш ыргай

01:30

Музыка

02:00

Ретро музыка

02:30

Музыка

03:00

Жаңы ысым

03:30

Музыка

07:00

КР Гимни

07:02

Музыка

11:30

Жаңы ысым

12:00

Музыка

12:30

Ретро музыка

13:00

Музыка

14:30

Беш ыргай

15:00

Музыка

17:00

Сахна

18:00

Музыка

19:00

TOP HIT 10

19:50

Музыка

20:00

“Асман 2-сезон”

21:17

Музыка

00:00

Сахна

01:00

Беш ыргай

01:30

Музыка

02:00

Ретро музыка

02:30

Музыка

03:00

Жаңы ысым

03:30

Музыка

07:00

КР Гимни

07:02

Музыка

11:30

Жаңы ысым

12:00

Музыка

12:30

Ретро музыка

13:00

Музыка

14:30

Беш ыргай

15:00

Музыка

17:00

Сахна

18:00

Музыка

20:00

“Автокараоке”

20:30

“Эң Мыкы шоу”

20:55

One travel

21:00

“Online Жылдызы”

21:35

Музыка

22:00

“Салам, Кыргызстан!”

23:00

Музыка

00:00

Сахна

01:00

Беш ыргай

01:30

Музыка

02:00

Ретро музыка

02:30

Музыка

03:00

Жаңы ысым

03:30

Музыка