Телеберүүлөр

06:58

КР Гимни

07:00

ПРОФИЛАКТИКА

16:00

Беш ыргай

16:30

Музыка

17:00

Сaхна

18:00

Музыка

20:00

Реакция звезд (оригинал)

20:15

Музыка

20:20

Сонун шоу (түз эфир)

22:00

Музыка

00:00

Сахна

01:00

Музыка

03:00

Жаңы ысым

03:30

Музыка

06:58

КР Гимни

07:00

Беш ыргай

07:30

Музыка

09:00

Ретро музыка

09:30

Музыка

11:00

Жаңы ысым

11:30

Музыка

12:00

Сахна

13:00

Музыка

16:00

Беш ыргай

16:30

Музыка

17:00

Сахна

18:00

Музыка

19:00 азыр эфирде

Ободо (оригинал)

19:20

Музыка

20:20

Сонун шоу (түз эфир)

22:00

Музыка

00:00

Сахна

01:00

Музыка

03:00

Жаңы ысым

03:30

Музыка

06:58

КР Гимни

07:00

Беш ыргай

07:30

Музыка

09:00

Ретро музыка

09:30

Музыка

11:00

Жаңы ысым

11:30

Музыка

12:00

Сахна

13:00

Музыка

15:00

Ободо (повтор)

15:20

Музыка

16:00

Беш ыргай

16:30

Музыка

17:00

Сахна

18:00

Музыка

20:00

Реакция звезд (повтор)

20:15

Музыка

20:20

Сонун шоу (түз эфир)

22:00

Музыка

00:00

Сахна

01:00

Музыка

03:00

Жаңы ысым

03:30

Музыка

06:58

КР Гимни

07:00

Беш ыргай

07:30

Музыка

09:00

Ретро музыка

09:30

Музыка

11:00

Жаңы ысым

11:30

Музыка

12:00

Сахна

13:00

Музыка

16:00

Беш ыргай

16:30

Музыка

17:00

Сахна

18:00

Музыка

20:20

Сонун шоу (түз эфир)

22:00

Музыка

00:00

Сахна

01:00

Музыка

03:00

Жаңы ысым

03:30

Музыка

06:58

КР Гимни

07:00

Беш ыргай

07:30

Музыка

09:00

Ретро музыка

09:30

Музыка

11:00

Жаңы ысым

11:30

Музыка

12:00

Сахна

13:00

Музыка

16:00

Беш ыргай

16:30

Музыка

17:00

Сахна

18:00

Музыка

19:00

Ободо (оригинал)

19:20

Музыка

19:30

TOP NEWS

19:40

Музыка

21:00

Кош келиңиздер

22:00

Музыка

00:00

Сахна

01:00

Музыка

03:00

Жаңы ысым

03:30

Музыка

06:58

КР Гимни

07:00

Беш ыргай

07:30

Музыка

09:00

Ретро музыка

09:30

Музыка

11:00

Жаңы ысым

11:30

Музыка

12:00

Сахна

13:00

ASMAN KIDS

14:00

Кош келиңиздер (повтор)

15:00

Ободо (повтор)

16:00

Беш ыргай

16:30

Музыка

17:00

Сахна

18:00

Музыка

19:00

One travel (повтор)

19:25

Музыка

19:30

Бешти Бер (оригинал)

19:50

Музыка

21:00

Элдик хит

22:00

Кошунаны тандабайт (4-серия)

22:30

Музыка

00:00

Сахна

01:00

Музыка

03:00

Жаңы ысым

03:30

Музыка

06:58

КР Гимни

07:00

Беш ыргай

07:30

Музыка

09:00

Ретро музыка

09:30

Музыка

10:00

TOP NEWS (повтор)

10:10

Музыка

11:00

Жаңы ысым

11:30

Музыка

12:00

Сахна

13:00

Музыка

15:00

Бешти Бер (повтор)

15:20

Музыка

16:00

Беш ыргай

16:30

Музыка

17:00

Сахна

18:00

Музыка

20:20

Сонун шоу (түз эфир)

22:00

Музыка

00:00

Сахна

01:00

Музыка

03:00

Жаңы ысым

03:30

Музыка