Телеберүүлөр

06:58

КР Гимни

07:00

Беш ыргай

07:30

Музыка

09:00

Ретро музыка

09:30

Музыка

11:00

Жаңы ысым

11:30

Музыка

12:00

Сахна

13:00

Ретро музыка

13:30

Музыка

16:00

Беш ыргай

16:30

Музыка

17:00

Сахна

18:00

Музыка

20:20

“Сонун шоу”

22:00

Караоке. “Ырдайлы достор, ырдайлы”

22:20

Музыка

00:00

Сахна

01:00

Жаңы ысым

01:30

Музыка

06:58

КР Гимни

07:00

Беш ыргай

07:30

Музыка

09:00

Ретро музыка

09:30

Музыка

11:00

Жаңы ысым

11:30

Музыка

12:00

Сахна

13:00

Ретро музыка

13:30

Музыка

16:00

Беш ыргай

16:30

Музыка

17:00

Сaхна

18:00 азыр эфирде

Музыка

20:20

“Сонун шоу”

22:00

Музыка

00:00

Сахна

01:00

Жаңы ысым

01:30

Музыка

06:58

КР Гимни

07:00

Беш ыргай

07:30

Музыка

09:00

Ретро музыка

09:30

Музыка

11:00

Жаңы ысым

11:30

Музыка

12:00

Сахна

13:00

Ретро музыка

13:30

Музыка

14:00

“Элдик хит” (повтор)

14:50

Музыка

16:00

Беш ыргай

16:30

Музыка

17:00

Сахна

18:00

Музыка

19:00

Ободо

19:20

Музыка

20:20

“Сонун шоу”

22:00

Караоке. “Ырдайлы достор, ырдайлы”

22:20

Музыка

00:00

Сахна

01:00

Жаңы ысым

01:30

Музыка

06:58

КР Гимни

07:00

Беш ыргай

07:30

Музыка

09:00

Ретро музыка

09:30

Музыка

11:00

Жаңы ысым

11:30

Музыка

12:00

Сахна

13:00

Ретро музыка

13:30

Музыка

14:00

“Асман” Вокалдык ТВ долбоор (повтор)

15:30

Музыка

16:00

Беш ыргай

16:30

Музыка

17:00

Сахна

18:00

Музыка

20:20

“Сонун шоу”

22:00

Концерт. “Абаз” Гала-концерт

00:00

Сахна

01:00

Жаңы ысым

01:30

Музыка

06:58

КР Гимни

07:00

Беш ыргай

07:30

Музыка

09:00

Ретро музыка

09:30

Музыка

11:00

Жаңы ысым

11:30

Музыка

12:00

Сахна

13:00

Ретро музыка

13:30

Музыка

16:00

Беш ыргай

16:30

Музыка

17:00

Сахна

18:00

Музыка

19:00

Музыкалык фристайл

19:20

Музыка

20:20

TOP HIT 10

21:20

Музыка

22:15

“Сонун шоу”

23:15

Музыка

00:00

Сахна

01:00

Жаңы ысым

01:30

Музыка

06:58

КР Гимни

07:00

Беш ыргай

07:30

Музыка

09:00

Ретро музыка

09:30

Музыка

11:00

Жаңы ысым

11:30

Музыка

12:00

Сахна

13:00

Ретро музыка

13:30

Музыка

14:00

Музыкалык фристайл

14:20

Музыка

16:00

Беш ыргай

16:30

Музыка

17:00

Сахна

18:00

Музыка

19:00

Ободо

19:20

Музыка

20:00

TOP NEWS

20:10

Музыка

20:20

Элдик хит

21:10

Музыка

22:00

«Жашоо керемет»

23:00

23-февраль “Ата–Мекенди коргоочулар күнү”–концерт (повтор 2019-ж.)

00:30

Музыка

01:00

Жаны ысым

01:30

Музыка

06:58

КР Гимни

07:00

Беш ыргай

07:30

Музыка

09:00

Ретро музыка

09:30

Музыка

10:00

TOP NEWS

10:10

Музыка

11:00

Жаңы ысым

11:30

Музыка

12:00

Сахна

13:00

Ретро музыка

13:30

Музыка

14:00

“Жашоо керемет” (повтор)

15:00

Музыка

16:00

Беш ыргай

16:30

Музыка

17:00

Сахна

18:00

Музыка

19:00

One travel

19:25

Музыка

20:00

“Эрке Сары”

20:30

Музыка

21:00

23-февраль “Ата–Мекенди коргоочулар күнү” –майрамдык концерт 2020-ж.

22:30

“Асман” Вокалдык ТВ долбоор

00:00

Сахна

01:00

Жаңы ысым

01:30

Музыка