Коомдук телерадиоберүү корпорациясынын нормативдик базасы

  • Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберүү корпорациясы жөнүндө мыйзам
    • 2011-жылдын 18-ноябрында Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев КРнын Жогорку Кеңеши тарабынан кабыл алынган "Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберүү корпорациясы тууралуу" мыйзамга кол койгон.

  • Коомдук телерадиоберүү корпорациясынын Редакциялык саясаты
    • 2011-жылдын 18-ноябрында Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев КРнын Жогорку Кеңеши тарабынан кабыл алынган "Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберүү корпорациясы тууралуу" мыйзамга кол койгон.

  • Коомдук телерадиоберүү корпорациясынын структурасы