Көрсөтүүлөр программасы КТРК

6:57

Кыргыз Республикасынын Гимни

7:00

Күндарек

7:10

"ЗАМАНА"

9:00

Күндарек

9:10

"ЗАМАНА"

10:00

"Висспер: Пропавший песец". Мультфильм

10:07

"Серебряный бор". Сериал. 13-я серия

11:00

Новости

11:15

"Перл Харбор". Художественный фильм

13:00

Күндарек

13:15

"Перл Харбор" (продолжение)

14:22

"Жги!". Художественный фильм

15:00

Новости

15:20

"Жги!" (продолжение)

16:20

"Маанилүү маек"

17:00

Күндарек

17:19

"Белка и Стрелка: Шантаж". Мультфильм

17:25

"Ата журт". Көркөм фильм ("Кыргызфильм")

19:00

“Ала-Тоо”. Информационная программа

19:45

"Комментарии…" с Жамбы Жусубалиевой

20:15

"Трибуна КТРК"

20:25

"Капитал". Апталык экономикалык баяндама

21:00

“Ала-Тоо”. Маалымат программасы

21:45

"Үй-бүлөлүк бюджет"

22:00

“Би-Би-Сиден” дүйнөлүк жаңылыктар

22:10

"Ата конуш". Сериал. 1-бөлүм

22:56

"Дом на продажу". Художественный фильм

0:26

Аба ырайы

0:28

Кыргыз Республикасынын Гимни

6:57

Кыргыз Республикасынын Гимни

7:00

Новости

7:10

"ЗАМАНА"

9:00

Новости

9:10

"ЗАМАНА"

10:00

"Белка и Стрелка: Спортивный дух". Мультфильм

10:06

"Серебряный бор". Сериал. 14-я серия

11:00

Новости

11:15

"Ата конуш". Сериал. 1-бөлүм

12:01

"Үй-бүлөлүк бюджет"

12:11

"Капитал". Апталык экономикалык баяндама

12:41

"Планета Земля. Ледяные миры". Документальный фильм

13:00

Күндарек

13:15

"Планета Земля. Ледяные миры" (продолжение)

13:45

"Мистер Черч". Художественный фильм (на англ. языке)

15:00

Новости

15:20

"Мистер Черч" (продолжение)

15:45

"Кукуруз". Кыска метраждуу көркөм фильм

16:00

"Маданият майданы"

17:00

Күндарек

17:20

"Висспер: Тише, пингвин, тише". Мультфильм

17:27

"Акындар" ("Кыргызтелефильм")

18:15

"Бирге окуйбуз"

19:00

“Ала-Тоо”. Информационная программа

19:45

"Би-Би-Сиден сапар"

20:20

"Телекүзөт"

20:45

"Учурдун талабы жөнүндө"

21:00

“Ала-Тоо”. Маалымат программасы

21:45

"Президенттин багыты"

22:00

“Би-Би-Сиден” дүйнөлүк жаңылыктар

22:10

"Ата конуш". Сериал. 2-бөлүм

22:55

Футбол. Англия Премьер Лигасы. 27-тур

0:50

Аба ырайы

0:52

Кыргыз Республикасынын Гимни

6:57

Кыргыз Республикасынын Гимни

7:00

Күндарек

7:10

“ЗАМАНА”

9:00

Күндарек

9:10

“ЗАМАНА”

10:00

"Белка и Стрелка: Талисман". Мультфильм

10:06

"Серебряный бор". Сериал. 15-я серия

11:00

Новости

11:15

"Ата конуш". Сериал. 2-бөлүм

12:00

"Стрелок". Художественный фильм

13:00

Күндарек

13:15

"Стрелок" (продолжение)

14:18

"Висспер: Пингвиний праздник". Мультфильм

14:26

"Любовь на четырёх колёсах". Художественный фильм

15:00

Новости

15:20

"Любовь на четырёх колёсах" (продолжение)

16:20

"Актуальный разговор"

17:00

Күндарек

17:20

"Барбоскины: Снежный пёс", "Барбоскины: Бал". Мультфильмы

17:30

"Кекеч". Көркөм фильм

19:00

“Ала-Тоо”. Информационная программа

19:45

"Улутман"

20:25

"Капитал". Еженедельный экономический обзор

21:00

“Ала-Тоо”. Маалымат программасы

21:45

"Үй-бүлөлүк бюджет"

22:00

“Би-Би-Сиден” дүйнөлүк жаңылыктар

22:10

"Ата конуш". Сериал. 3-бөлүм

22:57

"Ырдайлы кыргыз ырларын". Музыкалык фильм

0:37

Аба ырайы

0:39

Кыргыз Республикасынын Гимни

6:57

Кыргыз Республикасынын Гимни

7:00

Новости

7:10

“ЗАМАНА”

9:00

Новости

9:10

“ЗАМАНА”

10:00

"Барбоскины: Битва за урожай", "Барбоскины: Фигурист". Мультфильмы

10:10

"Серебряный бор". Сериал. 16-я серия

11:00

Новости

11:15

"Ата конуш". Сериал. 3-бөлүм

12:02

"Үй-бүлөлүк бюджет"

12:12

"Капитал". Еженедельный экономический обзор

12:42

"Карусель". Художественный фильм

13:00

Күндарек

13:15

"Карусель". Художественный фильм (продолжение)

14:04

"Лео и Тиг: Серебряная река". Мультфильм

14:15

"А зори здесь тихие". Художественный фильм

15:00

Новости

15:20

"А зори здесь тихие" (продолжение)

16:25

"Улутман"

17:00

Күндарек

17:20

"Приключения Чака: Подарок для мамы", "Приключения Чака: Чак уходит из дома". Мультфильмы

17:45

"Парламентаризм сабактары"

18:10

"Улуу мурас"

18:35

"Көшөгө артында"

19:00

“Ала-Тоо”. Информационная программа

19:45

"Ой ордо"

20:40

"Телекүзөт"

21:00

“Ала-Тоо”. Маалымат программасы

21:45

"Президенттин багыты"

22:00

“Би-Би-Сиден” дүйнөлүк жаңылыктар

22:10

"Ата конуш". Сериал. 4-бөлүм

22:57

"Тоолуктардын ток-шоусу"

23:57

Футбол. Англия Премьер Лигасы. 27-тур

1:52

Аба ырайы

1:54

Кыргыз Республикасынын Гимни

6:57

Кыргыз Республикасынын Гимни

7:00

“ЗАМАНА”

10:00

"Серебряный бор". Сериал. 17-я серия

10:52

"Мекенимди даңктаймын!". Концерт

11:31

"Ата конуш". Сериал. 4-бөлүм

12:18

"Пианист". Художественный фильм (на англ. языке)

13:00 азыр эфирде

Новости

13:15

"Пианист" (продолжение)

14:50

"Барбоскины: Закаляйся". Мультфильм

14:55

"Батальон". Художественный фильм

17:00

Күндарек

17:20

"Кротик и Панда: Радужный сад". Мультфильм

17:32

Арноо концерти. Майрамдык чыгарылыш

18:20

"Чолпонбай" ("Кыргызфильм")

18:35

"Мекенге кызмат"

19:00

“Ала-Тоо”. Информационная программа

19:45

"Ыр кеседе - ыр күлкү". Майрамдык чыгарылыш

21:00

“Ала-Тоо”. Маалымат программасы

21:45

Специальный репортаж

22:00

“Би-Би-Сиден” дүйнөлүк жаңылыктар

22:10

"Ала-Тоо таңшыйт". Майрамдык чыгарылыш

0:10

Аба ырайы

0:12

Кыргыз Республикасынын Гимни

6:57

Кыргыз Республикасынын Гимни

7:00

"Таңкы маанай"

7:30

"Амазонские джунгли". Документальный фильм

8:18

"Маленький вампир". Мультфильм

9:00

Новости

9:05

"Маленький вампир" (продолжение)

9:45

"Керемет көч"

10:00

Күндарек

10:05

"Бирге окуйбуз"

10:45

"Күн балдары"

11:15

"Таалимтай"

11:23

"Глобус"

11:48

"Кротик и Панда: Чёрно-белая вечеринка". Мультфильм

12:00

Новости

12:15

"Дорогой Джон". Художественный фильм

14:00

Күндарек

14:15

"Барбоскины: Серьёзная подготовка". Мультфильм

14:20

"Мишель Вольян: Жажда скорости". Художественный фильм

16:00

Новости

16:15

"Маданият майданы"

17:00

Күндарек

17:15

Арноо концерти

18:17

"Мост". Короткометражный художественный фильм ("Кыргызтелефильм")

18:31

"Аку". Анимациялык фильм

19:38

"Онлайн жылдызы"

19:53

"Тамсил"

20:01

"Альтернатива". Авторская программа Г. Базарова ("Кыргызтелефильм")

20:25

"Кыргыз Өкмөтүндө"

20:40

Атайын репортаж

21:00

Итоги недели

22:00

"Эл эмне дейт?". Развлекательное скетч-шоу

22:30

"Салам, Кыргызстан!"

23:25

Футбол. Англия Премьер Лигасы. 28-тур. Түз эфир

1:25

Аба ырайы

1:27

Кыргыз Республикасынын Гимни

6:57

Кыргыз Республикасынын Гимни

7:00

"Таңкы маанай"

7:32

"Вахта" ("Кыргызфильм")

7:52

"Колобанга". Мультфильм

9:00

Новости

9:05

"Колобанга" (продолжение)

9:27

"Баластан-шоу"

9:52

"Таалимтай"

10:00

Күндарек

10:05

"Күн балдары"

10:35

"Манас таануу"

11:15

"Керемет көч"

11:30

"Глобус"

11:55

"Мекенге кызмат"

12:15

"Любимый город"

12:40

"Удержись в седле" ("Кыргызтелефильм")

13:00

Новости

13:14

"Наездники пустыни". Документальный фильм

14:36

"Салам, Кыргызстан!"

15:31

"Барбоскины: Маскировка". Мультфильм

15:36

К 100-летию народного артиста СССР, композитора Кара Караева. Гала-концерт

17:00

Күндарек

17:15

Арноо концерти

18:14

"Ловчие птицы" ("Кыргызтелефильм")

18:24

"Бейне". Жакып Медетов

18:50

"Парламент"

19:45

"Бактылуу айым"

20:30

"Жарайт-сити-4". Развлекательное скетч-шоу

21:00

Жумакайрык

22:00

"Түбөлүккө калат эсте элесиң". Б. Боркеевдин 70 жылдыгына арналган эскерүү кечеси

23:38

Аба ырайы

23:40

Кыргыз Республикасынын Гимни