Көрсөтүүлөр программасы

09:00 Атайын репортаж (повтор)
09:10 Курс валют
09:11 Погода
09:12 Зарисовка
09:17 Жанылыктар (дайджест)
09:37 Валюталар курсу
09:38 Аба ырайы
09:39 Комментарийсиз
09:43 Новости
(дайджест) 10:03
Курс валют 10:04
Погода 10:05
Без комментариев 10:10
Социальные ролики 10:14
Жанылыктар (дайджест) азыр эфирде
10:34 Валюталар курсу
10:35 Аба ырайы
10:36 Комментарийсиз
10:40 Социальные ролики
10:44 Новости
(дайджест) 11:04
Курс валют 11:05
Погода 11:06
Зарисовка 11:11
Жанылыктар (дайджест) азыр эфирде
11:31 Валюталар курсу
11:32 Аба ырайы
11:35 Комментарийсиз
11:40 Новости
(дайджест) 11:55
Курс валют 11:56
Погода 11:57
Зарисовка 12:00
«Элдик репортёр» + зарисовка 12:10
Курс валют 12:11
Погода 12:12
Без комментариев 12:18
Жанылыктар (дайджест) азыр эфирде
12:38 Валюталар курсу
12:39 Аба ырайы
12:40 Комментарийсиз
12:45 Атайын репортаж (повтор)
12:55 Зарисовка
13:00 Новости
13:10 Курс валют
13:11 Погода
13:12 Социальные ролики
13:15 «Это Интересно» + зарисовка
13:25 Жанылыктар (дайджест)
13:40 Валюталар курсу
13:41 Аба ырайы
13:42 Новости
(дайджест) 13:57
Зарисовка 14:00
Специальный репортаж 14:10
Курс валют 14:11
Погода 14:13
Без комментариев 14:17
«Cоциум» 14:27
Жанылыктар (дайджест) азыр эфирде
14:47 Валюталар курсу
14:48 Аба ырайы
14:50 Комментарийсиз
14:55 Новости
(дайджест) 15:15
Курс валют 15:16
Погода 15:17
Социальные ролики 15:20
Жанылыктар (дайджест) азыр эфирде
15:40 Валюталар курсу
15:41 Аба ырайы
15:42 «Социум»
15:52 Курс валют
15:53 Погода
15:54 Комментарийсиз
16:00 Кызыктар дүйнөсү + зарисовка
16:10 Интервью
16:20 Жанылыктар
(дайджест) 16:40
Валюталар курсу 16:41
Аба ырайы 16:42
Новости (дайджест) азыр эфирде
16:57 Комментарийсиз
17:00 Күндарек
17:10 Атайын репортаж (повтор)
17:20 Новости
(дайджест) 17:40
Курс валют 17:41
Погода 17:42
Социальные ролики 17:46
Жанылыктар (дайджест) азыр эфирде
18:06 Валюталар курсу
18:07 Аба ырайы
18:08 Комментарийсиз
18:10 «Элдик репортёр» + зарисовка
18:20 Новости
(дайджест) 18:40
Курс валют 18:41
Погода 18:42
Зарисовка 18:47
Жанылыктар (дайджест) азыр эфирде
19:07 Валюталар курсу
19:08 Аба ырайы
19:09 Комментарийсиз
19:14 Новости
(дайджест) 19:34
Курс валют 19:35
Погода 19:36
Социальные ролики 19:40
Специальный репортаж 19:50
«Интервью» 20:00
«Время спорта» 20:10
Валюталар курсу 20:11
Аба ырайы 20:12
Комментарийсиз 20:15
Жаңылыктар (дайджест) азыр эфирде
20:35 Новости
(дайджест) 20:55
Валюталар курсу 20:56
Аба ырайы 20:57
Комментарийсиз 21:00
Жумакайрык 21:55
Курс валют 21:56
Без комментариев 22:00
«Время спорта» 22:10
Жанылыктар (дайджест) азыр эфирде
22:30 Новости
(дайджест) 22:50
«Социум» 23:00
Аба ырайы 23:01
Комментарийсиз 23:07
Жанылыктар (дайджест) азыр эфирде
23:30 Новости
(дайджест) 23:53
Курс валют 23:54
Погода 23:55
Зарисовка 24:00
Жумакайрык 00:52
Курс валют 00:53
Жанылыктар (дайджест)
01:13 Новости
(дайджест) 01:33
Курс валют 01:34
Погода 01:35
Зарисовка 01:40
Жанылыктар (дайджест)
02:00 Валюталар курсу
02:01 Аба ырайы
02:02 Комментарийсиз
02:07 Новости
(дайджест) 02:27
Курс валют 02:28
Погода 02:29
Без комментариев 02:34
Жанылыктар (дайджест)
02:54 Комментарийсиз
03:00 Жумакайрык
03:52 Курс валют
03:53 Атайын репортаж (повтор)
04:03 Социум (повтор)
04:13 Жанылыктар (дайджест)
04:33 Валюталар курсу
04:34 Аба ырайы
04:35 Комментарийсиз
04:40 Новости
(дайджест) 05:00
Курс валют 05:01
Погода 05:02
Без комментариев 05:07
Социальные ролики 05:10
Жанылыктар (дайджест) 05:30
«Кызыктар дүйнөсү» + зарисовка 05:40
Новости (дайджест) 06:02
Жанылыктар (дайджест) 06:24
Валюталар курсу 06:25
Аба ырайы 06:26
Комментарийсиз 06:30
Жумакайрык 07:22
Курс валют 07:23
Жанылыктар (дайджест) 08:01
Валюталар курсу 08:02
Аба ырайы 08:03
Комментарийсиз 08:07
Новости (дайджест) азыр эфирде
08:25 Жанылыктар (дайджест)
08:45 Курс валют
08:46 Погода
08:47 Атайын репортаж (повтор)
08:57 Без комментариев