Көрсөтүүлөр программасы

14:00 Күндарек
14:15 "100 дорог"
14:35 "Саратан". Көркөм фильм ("Кыргызфильм")
16:00 Новости
16:15 "Маданият майданы"
17:00 Күндарек
17:15 Арноо концерти
18:22 "Тайгак кечүү". Көркөм фильм ("Кыргызфильм")
19:30 "Онлайн жылдызы". Азиз Мурадилаев
19:50 "Жашстан". Реалити-шоу. 7-выпуск
20:35 "Кыргыз Өкмөтүндө"
21:00 Итоги недели
22:00 "Эл эмне дейт?". Развлекательное скетч-шоу
22:30 "Жер тоголок"
23:00 "Алтынчы күнү кечинде"