Көрсөтүүлөр программасы

06:58 КР Гимни
07:00 Музыка
10:00 “Салам, Кыргызстан!” (повтор) азыр эфирде
11:00 Музыка
11:30 Жаңы ысым
12:00 Музыка
12:30 Ретро музыка
13:00 Музыка
14:30 Беш ыргай
15:00 Музыка
16:40 “Жашстан” 1-cезон, 1-выпуск (повтор)
17:00 Сахна
18:00 Музыка
00:00 Сахна
01:00 Беш ыргай
01:30 Музыка
02:00 Ретро музыка
02:30 Музыка
03:00 Жаңы ысым
03:30 Музыка