Көрсөтүүлөр программасы

06:58 КР Гимни
07:00 Музыка
12:00 Сахна
13:00 Музыка азыр эфирде
14:00 Жаңы ысым
14:30 Музыка
15:00 Беш ыргай
15:30 Музыка
16:00 Ретро музыка
16:30 Музыка
17:00 Сахна
18:00 Музыка
22:00 Караоке. “Ырдайлы достор, ырдайлы”
22:20 Музыка
00:00 Сахна
01:00 Музыка
01:30 Музыка
02:00 Жаңы ысым
02:30 Музыка
03:00 Беш ыргай
03:30 Музыка
04:00 Ретро музыка
04:30 Музыка