Көрсөтүүлөр программасы

6:58 Кыргыз Республикасынын Гимни
7:00 Сонун ыр
7:02 Мультфильмы
8:16 Тамсил
8:17 Мультсериал
8:22 Мультсериал
9:02 Бирге окуйбуз
9:36 Тамсил
9:38 Мультфильмы
11:07 Мультсериал КР
11:36 Сонун ыр
11:38 Сериал КР
11:52 Muz-Time
12:02 Мультфильмы КР
13:24 Мультфильмы
14:30 Сонун ыр
14:32 Мультфильмы
15:46 Тамсил
15:47 Мультсериал
15:52 Мультсериал
16:32 Мультфильмы
17:59 Тамсил
18:01 Muz-Time
18:11 Мультфильмы КР
19:34 Сонун ыр
19:36 Бирге окуйбуз
20:10 Мультсериал КР
20:38 Сериал КР
20:54 Мультфильмы
22:00 Балдар үчүн бейпил түн!
23:58 Кыргыз Республикасынын Гимни