Көрсөтүүлөр программасы

6:58 Кыргыз Республикасынын Гимни
7:00 Сонун ыр
7:02 Мультфильмы
8:31 СТС kids
10:00 Мультсериал
10:26 Мультсериал КР
10:29 Кыргызские фильмы
12:04 Мультсериал
12:27 Мультсериал КР
12:31 СТС kids азыр эфирде
16:31 Мультсериал КР
16:34 Мультфильмы
18:01 СТС kids
20:01 Мультсериал КР
20:04 Мультсериал КР
20:35 Мультсериал
21:01 Мультсериал КР
21:09 Мультфильмы
22:00 Балдар үчүн бейпил түн!
23:58 Кыргыз Республикасынын Гимни