Программа передач

6:58 Кыргыз Республикасынын Гимни
7:00 Сонун ыр
7:02 Мультфильмы
8:21 Мультсериал
8:30 СТС kids
10:00 Бирге окуйбуз
10:35 Мультсериал КР
11:00 Сонун ыр
11:01 Мультфильмы
12:30 СТС kids
14:31 СТС kids
15:49 СТС kids
16:32 Мультфильмы
17:52 Мультсериал КР
18:00 СТС kids
20:00 Бирге окуйбуз
20:35 Мультсериал КР
21:01 Мультсериал
21:50 Muz-Time
22:00 Балдар үчүн бейпил түн!
23:58 Кыргыз Республикасынын Гимни