Программа передач

6:58 Кыргыз Республикасынын Гимни
16:00 Сонун ыр
16:02 Глобус
16:27 Мультсериал КР
16:32 Сонун ыр
16:34 Мультфильмы
18:01 СТС kids
20:01 Глобус
20:26 Muz-Time
20:36 Мультфильмы
22:00 Балдар үчүн бейпил түн!
23:58 Кыргыз Республикасынын Гимни