Көрсөтүүлөр программасы

6:58 КРнын Гимни
7:00 Мультфильмы
8:28 Мультсериал КР
8:31 СТС kids азыр эфирде
10:00 Мультсериал
10:26 Muz-Time
10:36 Мультфильмы
12:10 Мультсериал
12:20 Мультсериал КР
12:31 СТС kids
16:32 Мультфильмы
18:01 СТС kids
20:02 Концерт
20:27 Бөбөк сенин жомогуң
20:32 Мультфильмы
21:58 КРнын Гимни
22:00 Балдар үчүн бейпил түн!