Көрсөтүүлөр программасы

14:00 Мультфильм "Ханыша бака"
14:30 Реклама, анонс
14:32 Мультфильм "Карлик нос"
15:50 Мультсериал "The Fixies-The Crowbar", "Бернард"
15:59 Малышарики "Догонялки"
16:04 Мультфильм "Акыркы таажы"
16:32 Мультфильм "Возвращение в Гайю"
17:57 Фильм "История дельфина
19:51 "English today" "Туулган күн"
20:02 Концерт "Күн балдары"
20:32 Мультфильм "Кунг-фу Панда"
22:00 "Балдар үчүн бейпил түн!"
23:58 Кыргыз Республикасынын Гимни