Көрсөтүүлөр программасы

6:58 Кыргыз Республикасынын Гимни
7:00 Мульт и музыка
7:12 СТС kids
9:12 Мультсериал
10:01 Телесабак
10:31 Мультсериал
10:50 Мульт и музыка
11:01 Мультсериал
11:10 Мультфильмы
12:51 Мультсериал азыр эфирде
12:59 Художественный фильм
14:17 Мультсериал КР
14:20 Мульт и музыка
14:31 СТС kids
19:05 Мульт и музыка
19:15 Мультсериал
19:16 Билим Бум
19:26 Мультфильмы
20:01 СТС kids
21:01 Мультфильмы
21:58 Кыргыз Республикасынын Гимни
22:00 Балдар үчүн бейпил түн!