Көрсөтүүлөр программасы

6:58 Кыргыз Республикасынын Гимни
7:00 Сонун ыр
7:02 Мультфильмы азыр эфирде
8:18 Тамсил
8:20 Muz-Time
8:31 СТС kids
10:00 Мультсериал
10:26 Жомок/Спектакль
11:34 Мультсериал КР
11:37 Мультфильмы КР
12:28 Сонун ыр
12:31 СТС kids
16:32 Сонун ыр
16:34 Мультфильмы
18:01 СТС kids
20:01 Сонун ыр
20:03 Muz-Time
20:13 Мультсериал КР
20:16 Жомок/Спектакль
21:25 Muz-Time
21:35 Мультсериал КР
22:00 Балдар үчүн бейпил түн!
23:58 Кыргыз Республикасынын Гимни