Көрсөтүүлөр программасы

0:05 Спектакль "Абийир кечирбейт"
2:10 "Дүйнөлүк классика" "Зухра жана Тахир"
3:50 Көркөм тасма "Раззаков"
5:15 "Тарыхты тактайлы" "Пишпек" 3-көрсөтүү азыр эфирде
5:40 "Улуу физик" Жаныбек Жээнбаев
6:35 "Алтын казына"
6:58 Кыргыз Республикасынын гимни
7:00 Художественный фильм "В погане за счастьем"
8:50 "Концерт классической музыки" "Испанские этюды"
10:00 "Жүңгөгө сапар"
11:05 Чыгармачылык кече "Салам айтам сагынычтуу ырлардан"
12:20 "Мировая классика" У.Шекспир "Отелло"
14:55 Художественный фильм "Гусарская Баллада"
16:30 "Залкарлар" Калый Молдобасанов
17:10 "Наши люди" Дунгане
17:45 Даректүү тасма "Айтматов"
18:40 Репортаж "Кашкар кабарлары"
19:05 Чыгармачылык кече "Баталуу бала" Э.Иманалиев
22:05 Художественный фильм "Последнее воскресенье"
23:50 "Кылым күүлөрү"