Көрсөтүүлөр программасы

0:40 Концерт IV Дүйнөлүк эпостор фестивалы
2:24 "Кылым күүлөрү"
2:44 Документальный фильм "Дом на краю"
4:37 "Кылым күүлөрү"
4:57 "Ода Республике" Ч.Айтматов
6:35 "ТВ казынасынан"
6:58 Кыргыз Республикасынын Гимни
7:00 "Кылым күүлөрү"
7:10 Көркөм тасма "Көк мелжиген тоолордо"
9:20 "Укмуштар сыры" Везувий жанары
9:49 "Кылым күүлөрү"
10:00 "Жүңгөгө сапар"
11:05 "Аккордеон сыздачы"
11:35 "Арноо концерти"
12:37 Художественный фильм "Восемь дней Дилбер"
14:20 Концерт "Гитара кайрыктары" азыр эфирде
15:05 Чыгармачылык кече С.Жумалиевдин чыгармачылыгына 55 жыл
16:45 "Инсан" Б.Бейшеналиева
17:30 АЙТЫШ Э.Турсуналиевди эскерүү
20:00 "Арноо концерти"
21:00 "Шайыр апалар" "Караван айымдары" Баткен облусу
22:30 Художественный фильм "Иван Васильевич меняет профессию"