Көрсөтүүлөр программасы

5:00 Таңкы концерт
5:40 Көчмөн дүйнө
6:00 Кыргыз радиосунун ачылышы
6:10 Улуу Манасты укчу маал
6:20 Таң шоокуму
6:50 Асыл ойлор
7:00 Кутман таңың менен, Кыргызстан!
9:00 Аккордеон кайрыктары
9:20 Мен кыргызмын
9:30 Кубулжуйт элдик аспаптар
9:42 Илимдеги ийгиликтер
10:00 Муз-Арт
10:40 Айтматовду окуу
11:00 Ыр десте
12:00 Күн чубак
13:00 Музыка
13:05 Нуска
13:25 Искусство чеберлеринин концерти
13:37 Адабияттык уктуруу
14:00 Мукам добуш
14:20 Тасма таржымалы
14:40 Кылым мурасы
15:00 Дастан-термелер
15:20 Адабияттык уктуруу
15:40 Таңшы комуз
16:00 Тилим менен улутмун
17:00 Сен сүйгөн обон
17:20 Поэзия мүнөттөрү
17:30 Ойлонууга 10 секунд
18:00 Кечки кеп
19:00 Ретро концерт азыр эфирде
20:00 Ыр кесипти тандабайт
20:20 Лира
20:40 Эстей жүр
20:50 Жомок маалы
21:00 Кытай терезеси
22:00 Айлуу түндө ак тилек
23:00 Бейпил түн
23:30 Жүрөктө калган ырлар
23:58 Кыргыз радиосунун жабылышы
0:00 Күн чубак
1:00 Кечки кеп
2:00 Эстей жүр
2:10 Ыр кесипти тандабайт
2:30 Кыргыз радиосунда классика