Көрсөтүүлөр программасы

5:00 Таңкы концерт
5:40 Адабият айдыңында
6:00 Республикалык профилактика: 1,2,3-канал азыр эфирде
14:00 Театр микрофондо: А Дыйканбаев “Мүрөктүн суусу”
15:42 Өнөр сереси: К. Осмонов "Из калтыр бул дүйнөдө"
16:00 Өнөр сереси: К. Осмонов "Из калтыр бул дүйнөдө"
17:00 Бекбекей, Шырылдаң: Ырчылык өнөр-А. Шаимкулова, Т. Рысалиев. Аспап таануу-Н. Жунушов. Комуз жасоо-Нурадин Абдразаков
18:00 Эстрадалык концерт
18:20 Адабият айдыңында
18:40 Ретро концерт: Леонид Агутин
19:00 Кыргыз радиосунун алтын казынасынан
19:30 Алтынчы күндүн кечинде: А. Осмонов
20:00 Шыгыр музыкасы
20:20 Асыл ойлор
20:30 Адабияттык уктуруу: Н. Алымбеков “Куттуу Куран”
21:00 Кытай терезеси-Ретрансляция
22:00 Айлуу түндө ак тилек
23:00 Бейпил түн: «Күтүүдөн жаралган үмүт»
23:30 Жүрөктө калган ырлар
23:57 Кыргыз радиосунун жабылышы: КР гимни
0:00 Театр микрофондо
1:42 Өнөр сереси+музыка
3:00 Бекбекей, Шырылдаң
4:00 Өмүрлөш элек
4:30 Радиомектеп