Көрсөтүүлөр программасы

6:00 Станциянын ачылышы.КРнын Гимни
6:09 Биринчиде музыка
6:57 Сөздүк
7:00 Кыргызстан (Маалымат аналитика топтому)
8:40 Күндүн темасы
9:25 Новости на Биринчи радио
9:30 Азаттык
10:30 Биринчиде жаңылыктар
10:35 Мекеним Кыргызстан азыр эфирде
10:45 Миграция
10:54 Сөздүк
10:57 Биринчиде музыка
11:00 Новости на Биринчи радио
11:05 Тема дня
11:30 Биринчиде жаңылыктар
11:35 Тема дня
12:00 Биринчиде жаңылыктар
12:05 Туура сөз
12:20 Новости на Биринчи радио
12:23 Туура сөз уландысы
12:40 Биринчиде жаңылыктар
12:45 Туура сөз уландысы
13:00 Кыргызстан (Маалымат аналитика топтому)
13:30 Кыргызстан Информационно-аналитический блок
14:00 Кытай терезеси Ретрансляция
15:00 Азаттык Ретрансляция
15:30 "Туркия үнү" радиосу Ретрансляция
16:00 Новости на Биринчи радио
16:05 BBC sport news Ретрансляция
16:09 Күндүн темасы
16:30 Биринчиде жаңылыктар
16:35 Күндүн темасы уландысы
17:00 Кыргызстан Информационно-аналитический блок
17:30 Кыргызстан (Маалымат аналитика топтому)
18:30 Итоги дня
19:00 ВВС Ретрансляция
19:30 Күн жыйынтыгы
20:00 Азаттык
21:00 ВВС Ретрансляция
21:30 Азаттык Ретрансляция
22:00 BBC News Ретрансляция
22:06 Инсанат
22:30 Инсанат уландысы
23:00 Күн жыйынтыгы
23:28 Итоги дня
23:57 Станциянын жабылышы. КРнын Гимни