Көрсөтүүлөр программасы

6:00 Станциянын ачылышы.КРнын Гимни
6:09 Биринчиде музыка
6:57 Сөздүк
7:00 Кыргызстан (Маалымат аналитика топтому)
8:40 Күндүн темасы
9:25 Новости на Биринчи радио
9:30 Азаттык Ретрансляция
10:30 Биринчиде жаңылыктар
10:35 Борбор Азия
10:45 Национальный Банк сообщает
10:55 Сөздүк
10:58 Биринчиде музыка
11:00 Новости на Биринчи радио
11:05 Тема дня
11:30 Биринчиде жаңылыктар
11:35 Тема дня (уландысы)
12:00 Биринчиде жаңылыктар
12:05 Радиоклиника Менингит оорусу. азыр эфирде
12:20 Новости на Биринчи радио
12:23 Радиоклиника уландысы
12:40 Биринчиде жаңылыктар
12:45 Радиоклиника уландысы
13:00 Кыргызстан (Маалымат аналитика топтому)
13:30 Кыргызстан
14:00 Кытай терезеси Ретрансляция
15:00 Азаттык Ретрансляция
15:30 "Туркия үнү" радиосу Ретрансляция
16:00 Новости на Биринчи радио
16:05 BBC sport news Ретрансляция
16:09 Күндүн темасы
16:30 Биринчиде жаңылыктар
16:35 Күндүн темасы
17:00 Кыргызстан (Информационно-аналитический блок)
17:30 Кыргызстан (Маалымат аналитика топтому)
18:30 Итоги дня
19:00 ВВС
19:30 Күн жыйынтыгы
20:00 Азаттык Ретрансляция
21:00 ВВС Ретрансляция
21:30 Азаттык Ретрансляция
22:00 BBC News Ретрансляция
22:06 Инсанат
22:30 Инсанат (уландысы)
23:00 Күн жыйынтыгы
23:28 Итоги дня
23:57 Станциянын жабылышы.КРнын Гимни