Көрсөтүүлөр программасы

6:00 Станциянын ачылышы.КРнынГимни
6:03 Аба ырайы
6:09 Биринчиде музыка
6:57 Сөздүк
7:00 Кыргызстан
8:40 Күндүн темасы
9:25 Новости на Биринчи радио
9:30 Азаттык
10:30 Биринчиде жаңылыктар
10:35 Асылзат
10:45 "Авто life"
10:55 Сөздүк
10:58 Биринчиде музыка
11:00 Новости на Биринчи радио
11:05 Күндүн темасы
11:30 Биринчиде жаңылыктар
11:35 Күндүн темасы
12:00 Биринчиде жаңылыктар
12:05 Бүгүнкү Бишкек
12:30 Атажурт ажары+музыка
12:50 Мекеним Кыргызстан
13:00 Кыргызстан
13:30 Кыргызстан
14:00 Кытай терезеси
15:00 Азаттык
15:30 "Туркияүнү" радиосу
16:00 Новости на Биринчи радио
16:05 BBC sportnews
16:09 Күндүн темасы
16:30 Биринчиде жаңылыктар
16:35 Күндүнтемасы+музыка
17:00 Кыргызстан
17:30 Кыргызстан
18:30 Итоги дня
19:00 ВВС
19:30 Күн жыйынтыгы
20:00 Азаттык
21:00 ВВС
21:30 Азаттык
22:00 BBC News
22:06 Күндүн темасы
22:30 Күндүн темасы азыр эфирде
22:48 Миграция
22:57 Сөздүк
23:00 Күнжыйынтыгы
23:28 Итоги дня
23:58 Станциянынжабылышы.КРнынГимни