Көрсөтүүлөр программасы

6:00 Республика боюнча Профилактика азыр эфирде
14:00 Достук
15:00 Азаттык Ретрансляция
15:30 "Туркия үнү" радиосу Ретрансляция
16:00 Достук
18:00 Апта Апта ичиндеги жаңылыктар
18:40 Апта Итоги недели
19:20 Достук
20:00 Азаттык Ретрансляция
21:00 Достук
21:30 Азаттык Ретрансляция
22:00 Кытай терезеси Ретрансляция
23:00 Спортивная неделя
23:10 Жер жана адам
23:30 Биринчиде музыка
23:57 Станциянын жабылышы.КРнын Гимни