Көрсөтүүлөр программасы

14:00 Ырдайлы достор ырдайлы
14:35 Данакер
14:50 Достук ырлары
15:00 Азаттык
15:30 Түркия үнү радиосу
16:00 Эфирдеги экөө
16:45 Эфирдеги экөө
17:00 Ретро вояж
17:15 Эл ынтымагы ыйык
17:30 Улуттук кийимдер
17:44 Вселенная Манаса
18:00 Биринчи радио
19:20 Дочери земли Кыргызской
19:35 Биз кыргызча сүйлөйбүз
19:59 Анонс
20:00 Азаттык
21:00 Музыка дүйнөнүн тили
21:20 В гостях у сказки
21:29 Достук радиосунун жабылышы