Тарыхтын татаал ашуулары: Тарыхый бурулуш. 2010-жыл

2747

2010-жыл көз карандысыз Кыргызстандын тарыхындага эң эсте каларлык окуяларга жык мезгил болуп калды. Мамлекетибиз ыдыроо жана жарандык согушка кептелген десек болот. Көптөгөн чет жердик аналитиктер чынында эле ыдырап жок болот деп күн мурунтан айтып келишкен эле. Бирок алар жаңылды. Кыргызстан эли анын тагдырын өз колуна  алып, сактап калды. Бул серия 2010-жылдагы окуяларга арналат.