Телепередачи

06:58

КР Гимни

07:00

Беш ыргай

07:30

Музыка

08:00

“МУЗЫКА 8 ЖАШ” (прямой эфир)

08:20

Музыка

09:00

“МУЗЫКА 8 ЖАШ” (прямой эфир)

09:20

Ретро музыка

09:48

Музыка

10:00

“МУЗЫКА 8 ЖАШ” (прямой эфир)

10:20

Музыка

11:00

“МУЗЫКА 8 ЖАШ” (прямой эфир)

11:20

Жаңы ысым

11:50

Музыка

12:00

“МУЗЫКА 8 ЖАШ” (прямой эфир)

12:20

Сахна

13:00

“МУЗЫКА 8 ЖАШ” (прямой эфир)

13:20

Музыка

14:00

“МУЗЫКА 8 ЖАШ” (прямой эфир)

14:20

Музыка

15:00

“МУЗЫКА 8 ЖАШ” (прямой эфир)

15:20

Ободо фольк

15:40

Музыка

16:00

“МУЗЫКА 8 ЖАШ” (прямой эфир)

16:20

Беш Ыргай

16:50

Музыка

17:00

“МУЗЫКА 8 ЖАШ” (прямой эфир)

17:20

Музыка

18:00

“МУЗЫКА 8 ЖАШ” (прямой эфир)

18:20

Музыка

19:00

“МУЗЫКА 8 ЖАШ” (прямой эфир)

19:20

Жаңы ысым

19:50

Музыка

20:00

“МУЗЫКА 8 ЖАШ” (прямой эфир)

00:00

Сахна

01:00

Жаңы ысым

01:30

Музыка

06:58

КР Гимни

07:00

Беш ыргай

07:30

Музыка

09:00

Ретро музыка

09:30

Музыка

11:00

Жаңы ысым

11:30

Музыка

12:00

Сахна

13:00

Ретро музыка

13:30

Музыка

16:00

Беш ыргай

16:30

Музыка

17:00

Сахна

18:00

Музыка

20:20

TOP HIT 10 (прямой эфир)

21:40

Музыка

00:00

Сахна

01:00

Жаңы ысым

01:30

Музыка

06:58

КР Гимни

07:00

Беш ыргай

07:30

Музыка

09:00

Ретро музыка

09:30

Музыка

11:00

Жаңы ысым

11:30

Музыка

12:00

Сахна

13:00

Ретро музыка

13:30

Музыка

16:00

Беш ыргай

16:30

Музыка

17:00

Сахна

18:00

Музыка

19:00

Ободо Фольк

20:00

TOP NEWS

20:10

Музыка

00:00

Сахна

01:00

Жаңы ысым

01:30

Музыка

06:58

КР Гимни

07:00

Беш ыргай

07:30

Музыка

09:00

Ретро музыка

09:30

Музыка

10:00

TOP NEWS

11:00

Жаңы ысым

11:30

Музыка

12:00

Сахна

13:00

Ретро музыка

13:30

Музыка

15:00

Ободо

16:00

Беш ыргай

16:30

Музыка

17:00

Сахна

18:00

Музыка

19:00

One travel

19:25

Музыка

19:30

Бешти Бер

19:50

Музыка

21:00

Элдик Хит

22:00

Музыка

00:00

Сахна

01:00

Жаңы ысым

01:30

Музыка

06:58

КР Гимни

07:00

Беш ыргай

07:30

Музыка

09:00

Ретро музыка

09:30

Музыка

11:00

Жаңы ысым

11:30

Музыка

12:00

Сахна

13:00

Ретро музыка

13:30

Музыка

15:00

“Бешти Бер” (повтор)

16:00

Беш ыргай

16:30

Музыка

17:00

Сахна

18:00

Музыка

00:00

Сахна

01:00

Жаңы ысым

01:30

Музыка

06:58

КР Гимни

07:00

Беш ыргай

07:30

Музыка

09:00

Ретро музыка

09:30

Музыка

11:00

Жаңы ысым

11:30

Музыка

12:00

Сахна

13:00 сейчас в эфире

Ретро музыка

13:30

Музыка

16:00

Беш ыргай

16:30

Музыка

17:00

Сaхна

18:00

Музыка

20:00

“Реакция звезд”

00:00

Сахна

01:00

Жаңы ысым

01:30

Музыка

06:58

КР Гимни

07:00

Беш ыргай

07:30

Музыка

09:00

Ретро музыка

09:30

Музыка

11:00

Жаңы ысым

11:30

Музыка

12:00

Сахна

13:00

Ретро музыка

13:30

Музыка

15:00

“Реакция звезд” (повтор)

16:00

Беш ыргай

16:30

Музыка

17:00

Сахна

18:00

Музыка

00:00

Сахна

01:00

Жаңы ысым

01:30

Музыка