Программа передач

6:58 КРнын Гимни
7:00 Muz-Time
7:10 Көңүлдүү көнүгүү
7:15 Познавайка сейчас в эфире
9:17 Концерт
9:47 Баластан шоу
10:03 Таалимтай
10:13 Сонун ыр
10:16 Мультсериал КР
10:21 Мультсериал
10:44 Сонун ыр
10:46 Мультфильмы
12:00 Mult Time
15:02 Мультфильмы
16:18 Адептүү бол
16:19 Сонун ыр
16:21 Художественный фильм
17:51 Muz-Time
17:59 Мультсериал
18:02 Развлечёба
19:33 Баластан шоу
19:49 Бөбөк сенин жомогуң
19:54 Мультсериал
20:17 Мультфильмы
21:58 КРнын Гимни
22:00 Балдар үчүн бейпил түн!