ИДЕМ НА ПИК!

АНОНС: Кеттик/ Жакында! Жаңы долбоор! 15 Авг, 2019 4182

"Маданият Тарых Тил" каналы бийиктиктерди биз менен бирге багындырууга чакырат. Кыргызстандагы уникалдуу көлдөр, чокулар, мөңгүлөр, көпчулүк билбеген бийиктиктерди кыдырып, активдүү эс алууга, экологияны коргоого, туризмди өнүктүрүүгө багытталган "Кеттик" долбоорун сунуштайт.