Состоялась презентация фильма “Улуу кыргыз оюндары”